‹ ZPĚT NA VÝPIS

Paur Jaroslav (1918–1987)


Bílý satelit, 1970

olej, plátno, rám, 72 x 95 cm, sign. PD J. Paur 70

Provenience: Soukromá sbírka, z pozůstalosti autora. Motiv kosmického prostoru a vize o budoucnosti naší technické civilizace silně rezonovaly v umění 60. let 20. stol. a našly odezvu také v Paurově kultivované malířské tvorbě. Hutná vrstvená malba s prosvítajícími lazurami, členěná geometrickými strukturami či sítěmi, redukuje podobu města a vesmírných těles k hranici abstrakce. Ve svých nejlepších dílech přesahuje J. Paur dobovou estetiku a tvoří protipól k nemateriálnímu a duchovnímu pojetí vesmíru jak jej známe např. u V. Boštíka či K. Malicha. J. Paur studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. J. Obrovského. V r. 1946 se stal členem S.V.U. Mánes. Lit.: Katalog výstavy. Jaroslav Paur, Tělesa a prostory. Nová síň Praha 1970. Padrta Jiří: Jaroslav Paur. Praha 1964. Padrta Jiří: Jaroslav Paur, Výtvarné umění 1960, č. 3.
10 aukce 41

vyvolávací cena 85 000 Kč € 3 091

dosažená cena 85 000 Kč


Další položky

pol. č.11
aukce: 41
40 000 Kč / 1 455 €
vyvolávací cena:
40 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.12
aukce: 41
320 000 Kč / 11 636 €
vyvolávací cena:
pol. č.13
aukce: 41
15 000 Kč / 545 €
vyvolávací cena:
19 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.14
aukce: 41
80 000 Kč / 2 909 €
vyvolávací cena:
pol. č.15
aukce: 41
15 000 Kč / 545 €
vyvolávací cena:
pol. č.16
aukce: 41
150 000 Kč / 5 455 €
vyvolávací cena:


TOPlist