‹ ZPĚT NA VÝPIS

Sekal Zbyněk (1923–1998)


Schránka, 80. léta 20. století

dřevo, železo, 35 x 35 x 39 cm, sign. LD Langer

odhadní cena 220 000–300 000 Kč. Provenience: Soukromá sbírka, získáno z ateliéru autora. Přiloženo osvědčení pravosti od Christine Sekal. Lit: Marie Klimešová: Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se. Arbor vitae 2015, viz s. 324–353. Zbyněk Sekal (1923–1998) vystudoval v letech 1945–1950 pražskou UMPRUM u prof. F. Tichého a prof. EMila Filly. Jeho tvorbu hluboce poznamenaly válečné události, v r. 1941 byl internován v koncentračním táboře Mathausen. Na přelomu 50. a 60. let byl členem skupiny Máj, v r. 1969 emigroval a do konce svého života žil ve Vídni. Schránky Zbyňka Sekala tvoří významný obsáhlý cyklus, který začal vznikat od začátku 80. let. Koncepci schránek předcházelo již téma labyrintů, jako sítě a struktury prostoru, kde počátek začínal v jádru, kolem něhož vznikala konstrukce, stavba, schránka, či doupě. „Myšlenka obráceného postupu při drátěných labyrintech mě přivádí, zatím jen teoreticky, k principu plastiky stavěné zevnitř, vyrůstající jakoby z jádra do šíře, do prostoru, bez předchozího modelu. Nejde jen a vlastně vůbec ne o to, stavět sochu z více dílů místo tesat ji z jednoho kusu nebo ji modelovat, ale o to, že by jádro, první její úd, který by byl vybrán nebo od něhož by se prostě začalo, svým tvarem vyžadoval určité pokračování, prodloužení, rozšíření. Přitom by se jeho poloha v prostoru mohla anebo i musela měnit jako ve stavu beztíže, až by už nešlo přidávat nic a socha by stála (ale také by mohla viset).“ Z. Sekal, Deník, 23. 6. 1966, in: Marie Klimešová: Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se. Arbor vitae 2015, s.325.
56 aukce 41

vyvolávací cena 180 000 Kč € 6 545
Další položky

pol. č.57
aukce: 41
65 000 Kč / 2 364 €
vyvolávací cena:
70 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.58
aukce: 41
60 000 Kč / 2 182 €
vyvolávací cena:
pol. č.59
aukce: 41
6 000 Kč / 218 €
vyvolávací cena:
11 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.60
aukce: 41
120 000 Kč / 4 364 €
vyvolávací cena:
120 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.61
aukce: 41
50 000 Kč / 1 818 €
vyvolávací cena:
50 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.62
aukce: 41
110 000 Kč / 4 000 €
vyvolávací cena:


TOPlist