‹ ZPĚT NA VÝPIS

Gross František 1909–1985


Paříž, 1945

olej, karton, rám, 28 × 38,5 cm, na rubu přípis

Provenience: Dílo pochází z významné sbírky. Lit.: srov. Petrová Eva, František Gross. Brno 2004, s. 157. Odhadní cena 180 000–220 000 Kč.

František Gross, zakládající člen známé Skupiny 42, se řadí k předním osobnostem české malby minulého století. Vycházel z kubistického tvarosloví a surrealistické poetiky. Ztotožnil se se skupinovým zaměřením na ztvárnění velkoměstského života, inspiroval se bouřlivým technickým a vědeckým pokrokem. Vždy ho zajímalo, jak se vyvíjí okolní svět, jehož kladné i záporné stránky uměl přesně vystihnout. Za nejdůležitější období v jeho tvorbě považují odborníci i sběratelé právě období Skupiny 42. Po padesátých letech, kdy na čas do jisté míry podlehl takzvanému socialistickému realismu, dosáhl však v šedesátých až osmdesátých letech nových tvůrčích vrcholů. Tehdy invenčním způsobem navázal na své počátky, znovu dokázal citlivě reagovat na proměny měst a na technické objevy. Obraz Paříže z roku 1945 má typické rysy umělcova projevu, vyznačuje se výraznou zjednodušující kresbou, střídmou a přitom citlivě a bohatě odstupňovanou barevností, smyslem pro vystižení atmosféry a rytmu města, pro zdůraznění důležitých a potlačení nepodstatných prvků.

52 aukce 52

vyvolávací cena 140 000 Kč € 5 443

dosažená cena 240 000 Kč


Další položky

pol. č.53
aukce: 52
2 000 Kč / 78 €
vyvolávací cena:
11 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.54
aukce: 52
50 000 Kč / 1 944 €
vyvolávací cena:
50 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.55
aukce: 52
38 000 Kč / 1 477 €
vyvolávací cena:

pol. č.56
aukce: 52
12 000 Kč / 467 €
vyvolávací cena:
pol. č.57
aukce: 52
150 000 Kč / 5 832 €
vyvolávací cena:
210 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.58
aukce: 52
90 000 Kč / 3 500 €
vyvolávací cena:
95 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist