‹ ZPĚT NA VÝPIS

Reynek Bohuslav 1892–1971


Nevěřící Tomáš I., 1966

suchá jehla, lept s monotypem, kolorováno, autorský tisk, ruční papír, 24,7 × 16 cm , sign. PD tužkou Reynek
Provenience: majitel získal od autora. Převážná část mimořádného grafického díla Bohuslava Reynka vznikala v poměrně zralém autorově věku od padesátých let 20. století v ústraní statku v Petrkově na Vysočině. Grafické listy, suché jehly nebo lepty drobných formátů obsahovaly koncentrované výpovědi, jejichž motivem byly často biblické výjevy nebo prosté výjevy ze statku a jeho okolí s přírodou a zvířaty. Křesťanské výjevy a příběhy se v Reynkově podání stávaly především bytostně lidskými, niterně prožívanými událostmi, které se týkají osobní roviny člověka. Úzké sepětí a soužití se zvířaty, kočkami, kozami a ovcemi, které hrají v Reynkových listech roli bytostí nejbližších lidem, ukazují odvěkou sounáležitost člověka s přírodou a odkazují také ke křesťanské symbolice. Účinek Reynkových grafických listů je umocněn ztvárněním světla, které vychází jakoby zevnitř výjevu a osvětluje své okolí. Staromistrovská technika spolu s jedinečnou kvalitou barvy dotváří niterné sdělení výjevů a činí z nich mistrovská díla.


39 aukce 57

vyvolávací cena 75 000 Kč € 2 863

dosažená cena 230 000 Kč


Další položky

pol. č.40
aukce: 57
95 000 Kč / 3 626 €
vyvolávací cena:
320 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.41
aukce: 57
50 000 Kč / 1 908 €
vyvolávací cena:
130 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.42
aukce: 57
6 000 Kč / 229 €
vyvolávací cena:
60 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.43
aukce: 57
60 000 Kč / 2 290 €
vyvolávací cena:
90 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.44
aukce: 57
50 000 Kč / 1 908 €
vyvolávací cena:
120 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.45
aukce: 57
26 000 Kč / 992 €
vyvolávací cena:


TOPlist