‹ ZPĚT NA VÝPIS

Reynek Bohuslav 1892–1971


Pastorale –12 ks, 1947

12 ks, suchá jehla, papír, rám, muzejní sklo, 10 × 7 cm / 8,5 × 11,5 cm, sign. PD Reynek, svazek č. 14, vydal M. Pegrassi v Praze v nákladu 160 exemplářů, tisk V. Vokolek, Pardubice, 1947
Převážná část mimořádného grafického díla Bohuslava Reynka vznikala v poměrně zralém autorově věku od padesátých let 20. století v ústraní statku v Petrkově na Vysočině. Grafické listy, suché jehly nebo lepty drobných formátů obsahovaly koncentrované výpovědi, jejichž motivem byly často biblické výjevy nebo prosté výjevy ze statku a jeho okolí s přírodou a zvířaty. Křesťanské výjevy a příběhy se v Reynkově podání stávaly především bytostně lidskými, niterně prožívanými událostmi, které se týkají osobní roviny člověka. Úzké sepětí a soužití se zvířaty, kočkami, kozami a ovcemi, které hrají v Reynkových listech roli bytostí nejbližších lidem, ukazují odvěkou sounáležitost člověka s přírodou a odkazují také ke křesťanské symbolice. Účinek Reynkových grafických listů je umocněn ztvárněním světla, které vychází jakoby zevnitř výjevu a osvětluje své okolí. dohromadyKomentovaná prohlídka

 

18 aukce 63

vyvolávací cena 650 000 Kč € 27 507

dosažená cena 650 000 Kč


Další položky

pol. č.19
aukce: 63
15 000 Kč / 635 €
vyvolávací cena:
15 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.20
aukce: 63
38 000 Kč / 1 608 €
vyvolávací cena:
38 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.21
aukce: 63
4 000 Kč / 169 €
vyvolávací cena:

pol. č.22
aukce: 63
15 000 Kč / 635 €
vyvolávací cena:
pol. č.23
aukce: 63
600 000 Kč / 25 391 €
vyvolávací cena:
950 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.24
aukce: 63
55 000 Kč / 2 331 €
vyvolávací cena:
60 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist