‹ ZPĚT NA VÝPIS

Sedláková Vladimíra *1952


Z cyklu Struktury a drsnosti, 1994 – 2 ks

kombinovaná technika, papír, 63 × 48,4 cm, oba kusy sign. na rubu PD tužkou Vladimíra Sedláková
Na počátku cesty Vladimíry Sedlákové stála výjimečná citlivost k znakům průmyslové civilizace a k infrastruktuře techniky (technické výkresy, grafy). Jednotlivé formální prvky – rýsované a šrafované plochy, prostorovost, pohyb, využití čísel a písmen – autorka umocňovala ve svých „fiktivně reálných“ sériích. Z reality konceptu, plánu, je integrovala do nové alternativní struktury otevřeného obsahu – řetězení variací. Tvary– znaky ztrácejí původní smysl a funkci, vytvářejí dynamický plán ideální estetické hodnoty. V nejnovějších sériích se Vladimíra Sedláková věnuje maximálnímu oproštění tvaru, redukci, která získává potřebnou hloubku a rozměr právě díky seriální kombinatorice. Výsledek překvapuje zvláštní hédonickou libostí tvarů a barev v prostoru a jakoby bezděky vzniklou poetičností. Rytmizace a opakování vytváří „figury“, vzory, které vedou dialog mezi otevřeným a uzavřeným, statickým a hybným, podstatou a ozdobou, barvou a nebarvou. Slyšíme tu echo snah o spojení konstrukce a poezie, snah drahých české avantgardě. Poznáváme také novější úsilí „vidět a myslet zároveň“ a minimalistický manévr k zprůhlednění a odhmotnění formy. Vzniká velký prostor k novým výbojům. Důsledná práce s geometrickými prvky se zřejmým důrazem na ryze výtvarné vztahy v ploše obrazu dovolovala zařadit autorčinu tvorbu do sféry konstruktivního umění, elementy, které vyvozovala z technických sfér, dokonce její díla vizuálně přibližovaly k intuitivně pracujícím klasickým konstruktivistům, známým z meziválečných avantgard; zřetelný vztah ke světu techniky a především jeho dvojrozměrného zobrazení zaručoval umělkyni nezaměnitelnost a původnost. Jiří Valoch, 1990
dohromady

70 aukce 65

vyvolávací cena 18 000 Kč € 738

dosažená cena 18 000 Kč


Další položky

pol. č.71
aukce: 65
18 000 Kč / 738 €
vyvolávací cena:
19 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.72
aukce: 65
42 000 Kč / 1 721 €
vyvolávací cena:
pol. č.73
aukce: 65
5 000 Kč / 205 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.74
aukce: 65
75 000 Kč / 3 073 €
vyvolávací cena:
230 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.75
aukce: 65
22 000 Kč / 902 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.76
aukce: 65
5 000 Kč / 205 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist