‹ ZPĚT NA VÝPIS

Brožík Václav 1851–1901


Arcibiskup milánský , před r. 1883

olej, plátno, rám, 46 × 39 cm, sign. PD V Brožík, na rubu na rámu připsáno fi xem 0–301, vlepeny nečitelné výstavní štítky s č. 1000, 486, popisy a razítka s nápisem Paris

Odhadní cena 600 000 – 690 000 Kč. Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře.

Václav Brožík byl český malíř, představitel Generace Národního divadla, tvořící ve stylu akademické historické malby. Pocházel z velmi chudých poměrů, ale přesto studoval od r. 1868 na Akademii výtvarných umění v Praze, Drážďanech a Mnichově. Na konci 70. let 19. stol. podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské mistry. Ve Francii se oženil a nadále se pohyboval mezi Prahou a Paříží, kde měl rodinu. Do Prahy byl povolán jako profesor na Akademii výtvarných umění. Brožík bývá označován za nejznámějšího českého malíře v Evropě konce 19. století. Byl členem francouzské umělecké akademie Académie des Beaux Arts, nositelem kříže Čestné legie a řádným členem České akademie věd a umění, ve Francii byl povýšen do šlechtického stavu. Za svého života dosáhl velkého veřejného úspěchu. Nabízený obraz je studií jedné z postav celého výjevu Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém. Z posudku PhDr. Michaela Zachaře: Velkoformátový obraz Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém namaloval Brožík roku 1883 a byl zakoupen městem Praha z veřejné sbírky a trvale umístěn v tzv. Brožíkově síni Staroměstské radnice. Formát plátna 5 × 7,3 m znamenal vskutku mimořádný počin koncepční, ideový, ale též prakticko realizační. Krátce po třicítce byl ovšem ambiciózní umělec na vrcholu sil a dokázal společensky zásadní téma pojmout s potřebnou heroičností, romantickým patosem i uměleckou katarzí. Dodnes se jedná o zdaleka nejpopulárnější Brožíkovo dílo! Jednotlivé postavy celého výjevu [Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém] jsou dobře známé a mají konkrétní předobrazy. V olejomalbách, jež Brožík prováděl před realizací velkého plátna, prokázal neskutečnou brilanci štětcové virtuozity i psychologie výrazu. Arcibiskup milánský je tu portrétován s realistickou až reportážně vznícenou aktualizací, obraz má charakter až moderně cítěné zkratky. Obraz mimořádné umělecké působivosti pochází z restituce a jde o dílo galerijní hodnoty – vzácný sběratelský exponát.

48 aukce 50

vyvolávací cena 480 000 Kč € 18 504

dosažená cena 480 000 Kč


Další položky

pol. č.49
aukce: 50
28 000 Kč / 1 079 €
vyvolávací cena:
pol. č.50
aukce: 50
9 000 Kč / 347 €
vyvolávací cena:
pol. č.51
aukce: 50
8 000 Kč / 308 €
vyvolávací cena:
10 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.52
aukce: 50
8 000 Kč / 308 €
vyvolávací cena:
17 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.53
aukce: 50
6 000 Kč / 231 €
vyvolávací cena:
pol. č.54
aukce: 50
5 500 Kč / 212 €
vyvolávací cena:
6 500 Kč
dosažená cena:


TOPlist