‹ ZPĚT NA VÝPIS

Thelenová Michaela 1969


Bez názvu – 3 ks, (ze série 15 děl), 1997

fotografie na plátně, autorksá lišta, 20 × 20 cm, sign. vzadu PD tužkou na rámu M. Thelenová 97, vzadu štítek Nadace Fondu výtvarného umění Provenience: Obraz pochází ze sbírky Nadace pro současné umění Praha, která koncem 90. let 20. stol. zakládala svoji sbírku a zaměřila se na díla současných autorů. Nadaci se podařilo získat mimořádnou kolekci špičkových děl, jejichž ceny dnes dosahují mnohonásobku dřívějších cen. Prodej tohoto díla přispěje na rekonstrukci budovy v Praze sloužící jako výzkumné a výstavní centrum Nadace.

Nabízená práce Michaely Thelenové z roku 1997 patří do většího souboru děl zaměřených na téma mediální reality, která se v devadesátých letech postupně stávala součástí každodennního života. Fotografické záznamy detailů technologických přístrojů, klávesnic, kalkulaček a počítačů se staly novým prostředkem komunikace a společného dorozumívání, které do velké míry odlidštily a nahradily předchozí písemnou, ručně psanou, komunikaci. Přetištění detailů fotografických záznamů na plátno znamenalo další vrstvu odcizení nebo distance a stalo se meta obrazem původního předobrazu. Thelenová zde pracovala s konceptuálním přístupem, v němž se význam díla utváří v sérii tvořené z jednotlivých, zdánlivě banálních motivů. Multimediální tvorba Michaely Thelenové je dlouhodobě spojená s Ústím nad Labem, kde autorka studovala na Katedře výtvarné výchovy PF UJEP. Od roku 1994 zde působila jako asistentka v ateliéru Fotografie a v současné době zde vede ateliér Digitálních médií. Patří k výrazným představitelkám současného umění, která se od počátku profilovala jako citlivá pozorovatelka osobního intimního prostoru s přesahem k obecným veřejným sociálně kritickým otázkám, spojeným s novomediální realitou, mateřstvím, ale také s vyloučenou lokalitou severozápadních Čech a tamější devastací životního prostředí. dohromady64 aukce 64

vyvolávací cena 30 000 Kč € 1 263

dosažená cena 30 000 Kč


Další položky

pol. č.65
aukce: 64
5 000 Kč / 210 €
vyvolávací cena:
26 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.66
aukce: 64
9 000 Kč / 379 €
vyvolávací cena:
9 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.67
aukce: 64
10 000 Kč / 421 €
vyvolávací cena:
12 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.68
aukce: 64
14 000 Kč / 589 €
vyvolávací cena:
14 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.69
aukce: 64
3 000 Kč / 126 €
vyvolávací cena:
8 500 Kč
dosažená cena:
pol. č.70
aukce: 64
50 000 Kč / 2 104 €
vyvolávací cena:
80 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist