‹ ZPĚT NA VÝPIS

Diviš Alén 1900–1956


Kytice

pastel, papír, rám, sklo, 82 × 55 cm

K dílu přiložen posudek PhDr. Vandy Skálové. Odhadní cena 330 000 – 380 000 Kč

Umělecký solitér Alén Diviš vytvořil v průběhu svého dramatického života mimořádné umělecké dílo, které nemá v českém prostředí paralelu a dočkalo se svého zhodnocení až po autorově smrti. Divišovy malby a pastely překračují českou provenienci a jsou daleko spíše napojeny na mezinárodní uměleckou scénu, kde Diviš předjímal umělecké směry jako jsou art brut, informel nebo práci s graffi ti. Přestože byl poučen kubismem, expresionismem, stejně jako surrealismem, neboť se koncem dvacátých a po třicátá léta 20. stol. pohyboval v prostředí českých autorů v Paříži (J. Šíma, J. Zrzavý, Toyen, Fr. Tichý), osvojil si Diviš na začátku čtyřicátých let autentický autorský styl, který vycházel z krutých osobních zážitků z internačních táborů, ve kterých strávil více než rok (1939–1941). Zaujetí baladami (ilustroval např. texty E. A. Poea, K. J. Erbena) vneslo do jeho maleb a kreseb zvláštní tajemný, dalo by se říci baladický rys. Staré příběhy, pohádky, tajemná vyprávění, ale i noční můry a halucinace ožívají se svojí pudovostí a spiritismem v primitivistických a existencionálních dílech. Nabízená kresba Kytice patří do tohoto vrcholného období Divišovy tvorby. Kytice bodláků, trnů a neznámých květů vystupuje nezřetelně z potemnělé, lehce prozářené plochy a svou magickou náladou dává tušit chmurný děj. Banální výjev kytice proměnil Diviš v jediné kresbě v celý příběh, jehož obrysy si můžeme jen domýšlet. Divišova tvorba byla dlouho opomíjena a zasloužené pozornosti odborné i laické veřejnosti se dočkala teprve na souborné výstavě v Rudolfinu v roce 2005.

61 aukce 50

vyvolávací cena 290 000 Kč € 11 180
Další položky

pol. č.62
aukce: 50
10 000 Kč / 386 €
vyvolávací cena:
28 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.63
aukce: 50
18 000 Kč / 694 €
vyvolávací cena:
50 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.64
aukce: 50
7 000 Kč / 270 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.65
aukce: 50
8 000 Kč / 308 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.66
aukce: 50
12 000 Kč / 463 €
vyvolávací cena:
30 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.67
aukce: 50
3 000 Kč / 116 €
vyvolávací cena:
6 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist