‹ ZPĚT NA VÝPIS

Wojnar Jan *1944


Přesýpací báseň, 1984

cukr, dřevo, lepenka, kazeta, sklo, 28,5 × 28,5 cm, sign. na rubu Wojnar 84, PŘESÝPACÍ BÁSEŇ

V posledních letech se obrací zasloužená pozornost ke konceptuální poloze umělecké tvorby a k jejím jednotlivým i solitérním představitelům. Tvorba třineckého autora Jana Wojnara, stejně jako jeho kolegy Karla Adamuse, stála dlouhou dobu stranou veřejného zájmu a podporu měla pouze v okruhu brněnských umělců v čele s Jiřím Valochem, který práce konceptuálního a intermediálního charakteru od šedesátých let 20. století soustavně sledoval a prezentoval. Jan Wojnar patří k výrazným představitelům konceptuálního umění, který vyšel z okruhu autorů Nové citlivosti a vizuální poezie. Wojnarovy Přesýpací básně tvoří rozsáhlejší cyklus děl, které vznikaly průběžně od konce šedesátých do devadesátých letech 20. století. Jak naznačuje název, vztahují se k vizuální poezii, která nahradila psaný text a jednotlivé grafémy za jiné vizuální znaky řazené do syntaktické struktury. Oproti statickým dílům vizuální poezie jsou Přesýpací básně proměnlivým objektem, který je aktivizován přímou účastí diváka. Splňují charakter tzv. otevřeného díla, které definoval Umberto Eco jako proměnlivé, neukončené a nezařaditelné. 55 Kovanda Jiří *1953 Rukama

53 aukce 53

vyvolávací cena 70 000 Kč € 2 709

dosažená cena 70 000 Kč


Další položky

pol. č.54
aukce: 53
15 000 Kč / 580 €
vyvolávací cena:
15 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.56
aukce: 53
38 000 Kč / 1 471 €
vyvolávací cena:

pol. č.57
aukce: 53
22 000 Kč / 851 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.58
aukce: 53
18 000 Kč / 697 €
vyvolávací cena:
pol. č.59
aukce: 53
18 000 Kč / 697 €
vyvolávací cena:


TOPlist