‹ ZPĚT NA VÝPIS

Matal Bohumír 1922–1988


Přítomnost člověka, 1969

olej, plátno, rám, 130 × 100 cm, sign. PD Matal 69, na rubu B. Matal 1969 Přítomnost člověka

Odhadní cena 410 000 – 500 000 Kč. Provenience: Z významné sbírky. Srov. Lit.: Matal. kat. výst. Dům umění města Brna, 1999, s 133. Kundera Ludvík, Malina Jaroslav, Svobodová Kateřina: Bohumír Matal. Brno 2006, s. 126.

Ústředním motivem Matalovy malířské tvorby byl vždy člověk, jeho úděl a osud v prostředí světa, který jej obklopuje. V rané Matalově tvorbě je lidská postava v souladu s poetikou Skupiny 42 často zobrazena v prostředí města nebo periferie, případně jsou na malbách zachyceny běžné předměty jako je bicykl, šicí stroj nebo silueta všudypřítomných dvorků a ulic. V průběhu 60. let se člověk i jeho bezprostřední okolí v Matalových obrazech stále více abstrahuje a vzdaluje reálnému předobrazu. Vrcholem této tendence je cyklus maleb Přítomnost člověka z konce šedesátých let, v němž Matal oproti dřívější tvorbě dospěl k radikální konstruktivní výstavbě obrazu. Geometrický řád zde uspořádává a rozkládá objem do plochy a konstruuje prostor, ve kterém hraje hlavní roli barva. Právě barvy formují dynamiku vztahů a tvarů v obraze, kde už člověk a jeho svět nejdou od sebe oddělit, vzájemně se prostupují a splývají v přítomnosti svého času. Cyklus Přítomnost člověka patří k nejvýznamnějším dílů Matalovy celoživotní tvorby. Jeden z obrazů tohoto cyklu se nachází například ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

36 aukce 50

vyvolávací cena 290 000 Kč € 11 180

dosažená cena 550 000 Kč


Další položky

pol. č.37
aukce: 50
10 000 Kč / 386 €
vyvolávací cena:
24 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.38
aukce: 50
40 000 Kč / 1 542 €
vyvolávací cena:
pol. č.39
aukce: 50
5 000 Kč / 193 €
vyvolávací cena:
7 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.40
aukce: 50
4 000 Kč / 154 €
vyvolávací cena:
5 500 Kč
dosažená cena:
pol. č.41
aukce: 50
55 000 Kč / 2 120 €
vyvolávací cena:
600 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.42
aukce: 50
150 000 Kč / 5 783 €
vyvolávací cena:


TOPlist