‹ ZPĚT NA VÝPIS

Malich Karel *1924


Událost na kruhu, 1974–1975

nerezocelový drát, barva, 70 × 200 × 173 cm

Publikováno: Srp Karel: Karel Malich. Praha 2013, s. 239. Odhadní cena 2 400 000 – 2 800 000 Kč.

Vývoj tvorby Karla Malicha tvorby je neobyčejně složitý, ale přitom má vnitřní logiku. Vychází ze zážitků z krajiny, v níž vyrůstal, z přemýšlení nad přírodou a jevy, které se v ní odehrávají a samozřejmě také nad někdy pozitivními a jindy negativními pohyby ve společnosti. Zajímají ho energické křivky ovládající přírodu, proudění a chvění vzduchu, vítr neustále proměňující svou sílu a směr. Uvažuje nad zákonitostmi, z nichž vycházejí vztahy mezi vesmírnými tělesy a jejich pohyb po přesně daných dráhách. Zabývá se rytmem určujícím charakter krajiny, který je výsledkem milióny let trvajících procesů nejrůznějšího druhu, přemítá nad souvislostmi mezi rozmanitými živly (země, vzduch, voda, …). Ve svém deníku se zmiňoval například o tom, že by chtěl vytvářet barevné plastiky v mořských vlnách, které by ovšem nemohly mít dlouhé trvání. Někdy ho inspiruje krátký okamžik či zvláštní úhel pohledu, kdy dojde k určité události. Pozoroval pohyb a neustále se měnící tvary mraků, koruny stromů, jejichž větvemi proudí energie. Ve svých jemně a přitom přesně utvářených plastikách z poloviny sedmdesátých let se zabýval rozhraním mezi stálostí a pomíjivostí, poměrem mezi chaosem a řádem, mezi nekonečným prostorem a vymezením jeho částí liniemi či plochami. Událost v kruhu spadá právě do období, kdy se Malich podobně jako jiní umělci snažil odpoutat od tíživé atmosféry období tzv. normalizace a přiklonil se k přemýšlení nad přírodou, která se vyvíjí bez ohledu na společenské či politické poměry.

29 aukce 49

vyvolávací cena 1 850 000 Kč € 72 492

dosažená cena 2 400 000 Kč


Další položky

pol. č.30
aukce: 49
7 500 Kč / 294 €
vyvolávací cena:
11 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.31
aukce: 49
7 500 Kč / 294 €
vyvolávací cena:
15 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.32
aukce: 49
80 000 Kč / 3 135 €
vyvolávací cena:

pol. č.33
aukce: 49
80 000 Kč / 3 135 €
vyvolávací cena:
80 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.34
aukce: 49
360 000 Kč / 14 107 €
vyvolávací cena:
pol. č.35
aukce: 49
13 000 Kč / 509 €
vyvolávací cena:


TOPlist