‹ ZPĚT NA VÝPIS

Boštík Václav 1913–2005


Večerní mraky, 5 ks, 1989

bibliofilie, barevná kombinovaná technika – 5 ks, ruční papír, 173/00, 17,5 × 13,1 cm, sign. tužkou UD Boštík, A.T./200, box

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století došlo v práci Václava Boštíka k důležité proměně vztahu malby a kresby. Kresba, která hrála v Boštíkově dosavadní tvorbě, vyjma čtyřicátých let, spíše doprovodnou roli, se stala rovnocenným médiem, nebo dokonce plnila úlohu hlavního inspiračního zdroje maleb. Václav Boštík popisoval v tomto období malbu a kresbu jako totožné prostředky pro vyjádření prostoru a světla v dvourozměrné ploše díla, jež není možné od sebe odlišit. Motivy jeho děl v tomto období se prolínají a vzájemně prostupují jak v malbách, kresbách, tak v grafických listech. Týká se to také pěti Boštíkových grafických listů pro bibliofilní vydání povídky Večerní mraky Hermanna Hesseho vydané v roce 1989. Drobné grafické práce zachycují v malém formátu motivy mlhovin, mraků, s důležitým tématem dělení a počátku, plného a prázdného, rozostřeného a pevného tvaru, kterými se Boštík zabýval paralelně ve svém malířském díle. Hmota světla, která v malbách získávala na monumentalitě, si v komorním formátu uchovala svoji přesvědčivost a získala navíc určitou niternost a intimní vyznění. dohromady12 aukce 64

vyvolávací cena 60 000 Kč € 2 525

dosažená cena 60 000 Kč


Další položky

pol. č.13
aukce: 64
28 000 Kč / 1 178 €
vyvolávací cena:
pol. č.14
aukce: 64
38 000 Kč / 1 600 €
vyvolávací cena:
65 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.15
aukce: 64
38 000 Kč / 1 599 €
vyvolávací cena:
50 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.16
aukce: 64
140 000 Kč / 5 892 €
vyvolávací cena:
pol. č.17
aukce: 64
15 000 Kč / 631 €
vyvolávací cena:
pol. č.18
aukce: 64
110 000 Kč / 4 630 €
vyvolávací cena:
110 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist