‹ ZPĚT NA VÝPIS

Jetelová Magdalena *1946


Wüste, 2016

kouřová malba, 170 × 250 cm, sign. na rubu Magdalena Jetelová

Odhadní cena 700 000–900 000 Kč

Magdalena Jetelová patří k nemnohým českým umělcům, kteří se prosadili i v mezinárodním měřítku. Od počátku směřovala k velkorysému projevu, který se v ranějším období rozvíjel především v dřevěných sochách, vytvářených motorovou pilou. Později přešla k současným technologiím, které jí umožňují pronikat do otevřeného prostoru. Zvlášť důležité je pro ni užití laseru, s jehož pomocí uskutečňuje monumentální instalace v krajině. Zajímají ji vztahy ve společnosti s jejich někdy až absurdní bezvýchodností, která se promítla do řady objektů či instalací (například do schodů, které nikam nevedou). Naše vnímání předmětů každodenní potřeby mění umělkyně znásobením měřítka, například v obří Židli z roku 1979. Zabývá se souvislostmi mezi minulostí, přítomností a budoucností a zvláštním významem krajiny poznamenané lidskou činností a spojené s některými zásadními historickými okamžiky. Pozoruhodná byla akce Značení rudým kouřem, kterou autorka uspořádala ještě před svým opuštěním Československa. Rudý kouř označoval v pražské Šárce určitá místa, akce se stala důležitým uměleckým činem a zároveň protestem proti totalitnímu režimu. Magdalena Jetelová vytvářela také rozměrné kresby, v nichž do stop kouře zaznamenávala texty, opakovaně překrývané dalšími kouřovými vrstvami. V berlínské instalaci… čas budoucí pokračuje v čase minulém… pokryla stěny vrstvami kouře a psala do nich stále stejný text. Poměrně nedávno navázala v rozměrných kresbách či malbách kouřem na tuto linii své tvorby. Přiřadila se tak k českým i zahraničním umělcům, kteří oheň a kouř využívali nebo dosud využívají rozmanitými způsoby a v různém kontextu (Yves Klein, Eduard Ovčáček, Svatopluk Klimeš, Ladislav Novák, Jiří Georg Dokoupil, …).

76 aukce 49

vyvolávací cena 520 000 Kč € 20 376
Další položky

pol. č.77
aukce: 49
5 000 Kč / 196 €
vyvolávací cena:
5 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.78
aukce: 49
9 000 Kč / 353 €
vyvolávací cena:
9 500 Kč
dosažená cena:
pol. č.79
aukce: 49
8 000 Kč / 313 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.80
aukce: 49
3 000 Kč / 118 €
vyvolávací cena:
3 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.81
aukce: 49
6 000 Kč / 235 €
vyvolávací cena:
7 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.82
aukce: 49
10 000 Kč / 392 €
vyvolávací cena:
11 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist