‹ ZPĚT NA VÝPIS

Libenský Stanislav (1921-2002)


Alegorie hudby, 1943

rytá sign. ST. LIBENSKÝ 43, ryté a leptané čiré sklo s figurálním motivem, mramorový stojan ve tvaru lyry, výška 36,5 cmProvenience: Ze soukromé sbírky českého uměleckého skla. Přiloženo prohlášení sběratele o autenticitě díla potvrzené autorem. Velmi raná studijní práce Stanislava LIBENSKÉHO, Alegorie hudby, z r. 1943, patřila k závěrečným studijním pracím v ateliéru užité malby a výtvarné práce ve skle u prof. Jaroslava Holečka na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1939-44).
prod.cena 85 000 Kč


Další položky

1 000 Kč
prod.cena:
2 000 Kč
prod.cena:


TOPlist