‹ ZPĚT NA VÝPIS

Dobeš Milan (*1929)


Bez názvu, 1970

koláž, papír, 3/4, pasparta, rám, sklo, 28,5 × 28,5 cm, sign. PD M. Dobeš 1970

Lit.: barevná varianta in Ruttkay Jozef, Milan Dobeš. Bratislava 2002, s. 246, o. 300–301.

Milan Dobeš patřil v šedesátých letech k prvním autorům tehdejšího Československa, který se zabýval kinetickou plastikou. Již v roce 1960 vytvořil svoji první kinetickou práci Pulzující rytmus, která znamenala radikální obrat ke geometrii a reálnému pohybu, který v našem prostředí neměl obdoby. Souběžně rozvíjel také abstraktní geometrickou grafi ku, která reálný pohyb nahrazovala optickou skladbou geometrických elementů, tedy tzv. op-art, který se v té době stal v Evropě jedním z nejaktuálnějších proudů. Dobešovy práce však v té době vznikaly v uzavřeném bratislavském prostředí, bez kontaktů v zahraničí. Konstruktivní, geometrické objekty tvořené pomocí skleněných čoček, hliníku a zrcadel využívající skutečný nebo iluzivní kinetický pohyb a také grafi cká práce získaly již ve své době mezinárodní uznání.

prod.cena 108 000 Kč


Další položky

6 000 Kč
prod.cena:
pol. č.157
aukce: 52
12 000 Kč / 467 €
vyvolávací cena:


TOPlist