‹ ZPĚT NA VÝPIS

Štourač Jiří *1960


Bez názvu, 1988

uhel, papír, rám, sklo, 128 × 75 cm, na rubu štítek Nadace pro současné umění Praha

Provenience: Obraz pochází ze sbírky Nadace pro současné umění Praha, která koncem 90. let 20. století zakládala svoji sbírku a zaměřila se na díla současných autorů. Nadaci se podařilo získat mimořádnou kolekci špičkových děl, jejichž ceny dnes dosahují mnohonásobku dřívějších cen. Prodej tohoto díla přispěje na rekonstrukci budovy v Praze sloužící jako výzkumné a výstavní centrum nadace. Odhadní cena 150 000–190 000 Kč.

Přestože Jiří Štourač vstupoval na českou uměleckou scénu ve druhé polovině 80. let 20. století, kdy se v Praze hlásila o slovo skupina Tvrdohlavých se silnou výrazovou a expresivní malbou, jeho umělecký výraz byl zcela odlišný. Štourače fascinovala díla Jana Zrzavého a malířů italské protorenesance, zejména Pierra della Francesca, která ovlivnila jeho tvorbu 80. a 90. let 20. století především v práci se světlem, frontalitou výjevu, výrazovou asketičností a transcendentálním prostorem. Rozměrné uhlové kresby z tohoto období zachycují postavy nebo neurčité předměty připomínající nehybné archaické stély nebo totemy v neperspektivním černém prostoru, z něhož se vynořují prosvětlené obrysy tvarů. Transcendentální introspektivní svět děl Jiřího Štourače a jejich spirituální rozměr tvoří protiklad k bezprostřední divoké malbě devadesátých let a patří k svébytným hodnotám českého umění.

prod.cena 144 000 Kč


Další položky


TOPlist