‹ ZPĚT NA VÝPIS

Fila Rudolf 1923–2015


Dvojice, 1976

kolorovaná litografie, rám, pasparta, 51 x 33,5 cm, sign. PD R. Fila 76

Malířská tvorba Rudolfa Fily, slovenského umělce a pedagoga, patří k zásadním projevům slovenského umění druhé poloviny 20. století. Fila ve své práci revidoval klasickou malbu, zkoumal limity tohoto média a experimentoval s možnostmi, jak k malbě přistupovat z pozice současného světa. Na začátku šedesátých let 20. století se jeho projev blížil informelní tvorbě, kde ho zajímala především struktura materiálu. Již v průběhu tohoto desetiletí si osvojil originální techniku stříkání a stékání barev a specifického malířského gesta, jímž zasahoval do reprodukcí, fotografií nebo starých maleb, a revidoval původní obraz svou vlastní autorskou interpretací. Malířské zásahy, přemalby a interpretace se staly hlavním výrazovým prostředkem autora po celou jeho následující tvorbu. Umožnily mu konfrontovat rozdílné formy malířského média, staly se jeho uměleckou sebereflexí, dialogem, intervencí, komentářem. Autorovu tvorbu můžeme označit jako konceptuální malbu, ale také ji vnímat z pozice postmoderního diskurzu, který revidoval vztah k minulosti a z pozice současného vědění jako dekonstrukci původních obrazových významů a nalézání nových souvislostí

prod.cena 3 500 Kč


Další položky


TOPlist