‹ ZPĚT NA VÝPIS

Hoffmeister Adolf 1902–1973


Bílení prádla po vraždě, 1973

koláž, fix, papír, 25,9 × 25,5 cm, sign. PD AH73, na rubu Bílení prádla po vraždě Adolf Hoffmeister 1973, vývozní razítko Národní Galerie v Praze
Adolf Hoffmeister byl jedním z nejvýraznějších představitelů české koláže, jejíž možnosti soustředěně rozvíjel od meziválečného období až do posledních let svého života. Uměl propojit různé, zdánlivě nespojitelné motivy, čímž jim dodával nové, často nečekané významy. V jeho projevu se prolínají rozdílné časy a epochy. Tím dokládá, jak úzce spolu často souvisejí, jak na sebe přirozeně navazují. Byl neobyčejně invenční ve všech obdobích, vytvářel výtvarné básně, v nichž využíval jednak svou neobyčejnou schopnost nacházet nové vztahy a propojit svůj charakteristický kresebný projev, formovaný již v období poetismu, s volbou motivů souvisejících s dějinami umění nebo se zcela odlišnými oblastmi. Hoffmeister vždy dokázal svým kolážím vtisknout básnivost zdůrazněnou rozsáhlými znalostmi současné kultury. Projevoval smysl pro nadsázku a typický humor, všímal si prostředí kolem sebe a také uměl přesně vystihnout vlastnosti zobrazovaných osobností, s nimiž se v životě setkal (P. Picasso, M. Ernst, …).


95 aukce 58

vyvolávací cena 20 000 Kč € 786
Další položky

pol. č.96
aukce: 58
7 000 Kč / 275 €
vyvolávací cena:
pol. č.97
aukce: 58
6 000 Kč / 236 €
vyvolávací cena:
pol. č.98
aukce: 58
48 000 Kč / 1 886 €
vyvolávací cena:
90 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.99
aukce: 58
48 000 Kč / 1 886 €
vyvolávací cena:
95 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.100
aukce: 58
12 000 Kč / 472 €
vyvolávací cena:
28 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.101
aukce: 58
16 000 Kč / 629 €
vyvolávací cena:


TOPlist