‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kalvoda Alois (1875–1934)


Chaloupka v prosluněném lese, kolem r. 1904

olej, plátno, rám, 80 x 113 cm, sign. LD AL. KALVODA, na rubu plátna razítko umělcovy výstavy v Jednotě umělců výtvarných z r. 1936, na blindrámu pozůstalostní razítko

Odhadní cena 450 000–600 000 Kč. Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře. Z posudku PhDr. Michaela Zachaře: Posuzovaný obraz z doby krátce po roce 1904 je malířsky s gustem vyvedená a sytými barvami vyživená krajinářská partie evokující v kontrastech prosluněných a zastíněných částí rázovitost venkova. Kalvoda prožíval šťastné období svého sňatku s Annou Fastrovou, dcerou notáře v Křivoklátě, kde tehdy zakoupil staré stavení po slavném českém houslistovi Laubovi a zrenovoval jeho starobylou podobu. Odtehdy si lidové stavitelství velmi zamiloval a chalupy se staly jedním z jeho klíčových témat. Hodily se mu následně i ve scénografické práci, neboť pořizoval několikrát výpravu i kulisy pro operní představení například Smetanových oper Prodaná nevěsta, Hubička či Tajemství. Navýsost zdařile jsou v tomto unikátním mistrovském obraze vystiženy jednotlivé materiály - pevné podloží omletého povrchu cesty, druhově rozmanitá vegetace, bělokoré pně bříz, charakter stavebních substancí, přičemž doslovnou esencí léta je efekt vzedmutí v korunách stromů stylizovaných do proscénia roztažené divadelní opony. Obraz tak hraje umnou kombinací světelných a vzduchových valérů míšených podle aktuálního lomu světla. Kalvoda takovými díly oslovil nejedno středoevropské pódium již kolem roku 1900 a začlenil se tak do početného chóru krajinářů vzývajících současné směry jako opozitum vůči staré škole ateliérové zahnědlé malby. Jde o velmi kvalitní umělcovu práci věrohodného provedení z jeho vyzrálé tvůrčí periody první dekády nepoznamenané ještě nadprodukcí. Domnívám se, že ve válečných číslech časopisu Dílo byl obraz celostránkově černobíle reprodukován.
29 aukce 42

vyvolávací cena 350 000 Kč € 12 949
Další položky

pol. č.30
aukce: 42
10 000 Kč / 370 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.31
aukce: 42
50 000 Kč / 1 850 €
vyvolávací cena:
75 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.32
aukce: 42
60 000 Kč / 2 220 €
vyvolávací cena:
110 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.33
aukce: 42
55 000 Kč / 2 035 €
vyvolávací cena:
55 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.34
aukce: 42
90 000 Kč / 3 330 €
vyvolávací cena:
90 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.35
aukce: 42
30 000 Kč / 111 €
vyvolávací cena:


TOPlist