‹ ZPĚT NA VÝPIS

Brožík Václav (1851–1901)


Holandský patricij, po r. 1879

olej, plátno, rám, 111 x 85 cm, sign. PD V. Brožík

odhadní cena 250 000–350 000 Kč. Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové. Přiložen chemicko-technologický rozbor díla z Ústavu SAB, Bratislava. Z posudku: Předložený obraz s postavou Holandského patricije ze 17. století je nesporná a velmi kvalitní práce Václava Brožíka. Jedna z mnoha Brožíkových žánrových kostýmních figur, v tomto případě malovaná v duchu dobově oblíbené holandské manýry. Na podzim 1879 Brožík navštívil Nizozemí, aby poznal vlámskou a holandskou malbu 16. a 18. století. Nejvíce ho zaujaly holandské mondénní podobizny či technický virtuózní salónní drobnomalebné žánrové výjevy z konce 17. století, které popisovaly chvíle pohody holandského patriciátu uprostřed honosných intimně zabydlených salónů. Drobnopisně pojatá postava v černém oblečení s typickým bílým okružím vznikla nejspíše brzy po malířově návratu z Nizozemí a je zřetelně poplatná podobiznám Franse Halse. Obrazy tohoto typu malířův tchán Charles Sedelmeyer s úspěchem prodával nejen po Evropě, ale též ve Spojených státech. Podobné postavy šlechticů najdeme jak ve státních tak v soukromých sbírkách, podobné byly vystaveny na Brožíkově pražské souborné výstavě v r. 2003.
52 aukce 41

vyvolávací cena 180 000 Kč € 6 545

dosažená cena 180 000 Kč


Další položky

pol. č.54
aukce: 41
200 000 Kč / 7 273 €
vyvolávací cena:
pol. č.55
aukce: 41
20 000 Kč / 727 €
vyvolávací cena:

pol. č.56
aukce: 41
180 000 Kč / 6 545 €
vyvolávací cena:
pol. č.57
aukce: 41
65 000 Kč / 2 364 €
vyvolávací cena:
70 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.58
aukce: 41
60 000 Kč / 2 182 €
vyvolávací cena:


TOPlist