‹ ZPĚT NA VÝPIS

Mařák Julius Eduard (1832–1899)


Horská bystřina s kameny

olej, plátno, rám, 28 x 41,5 cm, na rubu rámu i plátna pozůstalostní razítko

Odhadní cena 150 000–250 000 Kč. řiložen odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře. Z posudku: Tento navýsost sugestivní, jemně promalovaný obraz, ukazuje přesvědčivě Mařákovo uměřené pojetí nenápadné výseče krajiny, suverénní štětcový duktus, vytříbené koloristické mistrovství i svrchovanou světelnou režii. Takové obrazy byly i součástí umělcovy pozůstalosti, kterou po roce 1900 zakoupil obchodník s uměním Rudolf Ryšavý, opatřil pozůstalostním razítkem a postupným rozprodejem se tak obrazy dostaly do mnohých soukromých kolekcí. Řadu z nich reprodukovala po roce 1899 Zlatá Praha a zejména roku 1903 vydané album s předmluvou historika umění K. B. Mádla. Tento obraz datuji do přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy Mařák ještě běžně pracoval v plenéru – švih štětce tomu odpovídá. Jde o vyzrálý výtvarný přednes ukazující již moderní chápání výtvarné práce.
36 aukce 42

vyvolávací cena 100 000 Kč € 3 700

dosažená cena 100 000 Kč


Další položky

pol. č.37
aukce: 42
8 000 Kč / 296 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.38
aukce: 42
90 000 Kč / 3 330 €
vyvolávací cena:
90 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.39
aukce: 42
15 000 Kč / 555 €
vyvolávací cena:

pol. č.40
aukce: 42
75 000 Kč / 2 775 €
vyvolávací cena:
160 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.41
aukce: 42
25 000 Kč / 925 €
vyvolávací cena:
25 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.42
aukce: 42
110 000 Kč / 4 070 €
vyvolávací cena:
110 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist