‹ ZPĚT NA VÝPIS

Mančuška Ján 1972–2011


Incomplete movement, 2009

dvojdílná instalace, dřevo, sklo, keramika, 55 × 400 × 45 cm
Přiložen certifikát pravosti Galerie Meyer Riegger, Německo Vystaveno: He: „Have You Been There… “, She: „He Said After A While“, galerie Andrew Kreps, New York, 21. 11. 2008 – 10. 1. 2009 (samostatná výstava Jána Mančušky), první varianta instalace 1966–1979, Institut D´Art Contemporain, Villeurbanne, Francie, 24. 5. – 11. 8. 2013 (mezinárodní skupinová výstava) – nabízená varianta Publikováno: ed. Vít Havránek: Ján Mančuška. První inventura. Galerie hlavního města Praha, JRP/Ringier, tranzit.cz 2015, s. 152–153. Ján Mančuška nastoupil na českou uměleckou scénu ve druhé polovině devadesátých letech 20. století jako člen skupiny Bezhlavý jezdec (Josef Bolf, Jan Šerých, Tomáš Vaněk). Krátce se zabýval malbou, ale záhy přešel od obrazu k objektům a instalacím, v nichž rozvíjel postkonceptuální přístup k práci s jazykem, zejména kolizi mezi jazykem a příběhem/vyprávěním, která konceptuální myšlení narušila subjektivitou a emocí. V posledních letech se také soustředěně zabýval filmovým médiem. Jako jeden z mála umělců současné generace se výrazně prosadil na mezinárodní umělecké scéně. První varianta nabízené instalace Jána Mančušky byla vystavena na třetí autorově samostatné výstavě v prestižní galerii Andrew Kreps v New Yorku v roce 2008/2009 pod názvem Someone Else Podobně jako i v jiných případech pracoval Mančuška s dílem v rámci instalačního celku, který se v tomto případě týkal dekonstrukce vlastní identity spolu s příběhem bez časového nebo prostorového určení. Instalace sestávající ze dvou podélných prosklených vitrín s vnitřním nasvícením a množstvím skleněného a porcelánového nádobí evokuje dobře známé domácí prostředí, tradiční středoevropský byt s jídelnou a skleníkem s vystaveným broušeným sklem a porcelánovým servisem děděným z generace na generaci. Oproti ostatním instalacím na výstavě nepoužil Mančuška v tomto případě autentický dobový nábytek, ale vytvořil nové výstavní vitríny, které ke svému předobrazu jen náznakem odkazují. Vystavené nádobí nejrůznějších tvarů, typu a funkce je potištěno řadou narativních textů, útržků a fragmentů vět a spolu s kresbami tvoří neohraničený a otevřený příběh. Každý hrníček, cukřenka má svůj vlastní charakter, vyjadřuje specifické sdělení, jejichž následnost je aranžována ve vitríně podle předem daného scénáře. Prázdné čisté šálky jsou pak myšleny jako pauza v dialogu, vytvářející určité tempo pro čtení otevřeného příběhu. Nápojový servis vystupuje v roli kulis nebo zástupné roli vypravěčů příběhu, který se v dialogu rozvíjí v řadě na sebe navazujících, i když nesouvislých a fragmentárních sdělení. Příběh, který nám ve svém celku zůstává skrytý a odhaluje se jen částečně. Upomínání, nebo až archeologická sonda do naší minulosti, která je stále naší součástí, spolu s vrstvením významových sdělení, naznačených příběhů a odkrývání paměti tvoří důležitý prvek Mančuškova tvůrčího procesu. Používání běžných každodenních předmětů, spojených s určitou historickou specifičností a schopnost sdělovat skrze ně konceptuální jazyková sdělení obecného charakteru patří k důležitým znakům Mančuškovy práce, v nichž díla mluví jazykem mezinárodního současného umění, ale vypráví příběh založený na lokální zkušenosti. Ján Mančuška (1972–2011) absolvoval v roce 1998 Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 2004 získal cenu Jindřicha Chalupeckého, během života získal mezinárodní uznání a vystavoval v prestižních zahraničních galeriích a přehlídkách, např. v Kunsthalle Basel, Franfurkter Kunstverein, Meyer Riegger, Andrew Kreps, Art Museum v Tel Avivu a dalších. V roce 2005 zastupoval český pavilon na Bienále v Benátkách. V roce 2009 byl Mančuška zastoupen svou instalací v newyorském Muzeu moderního umění (MoMA) na unikátní výstavě poválečné a soudobé kresby ze sbírek nadace Judith Rothschildové.


11 aukce 57

vyvolávací cena 950 000 Kč € 36 260
Další položky

pol. č.12
aukce: 57
5 000 Kč / 191 €
vyvolávací cena:
9 500 Kč
dosažená cena:
pol. č.13
aukce: 57
240 000 Kč / 9 160 €
vyvolávací cena:
310 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.14
aukce: 57
190 000 Kč / 7 252 €
vyvolávací cena:

pol. č.15
aukce: 57
18 000 Kč / 687 €
vyvolávací cena:
18 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.16
aukce: 57
70 000 Kč / 2 672 €
vyvolávací cena:
pol. č.17
aukce: 57
280 000 Kč / 10 687 €
vyvolávací cena:


TOPlist