‹ ZPĚT NA VÝPIS

Sekal Zbyněk (1923–1998)


Pánev, 1972

dřevo, lak, železo, 23 x 34 x 5 cm, na rubu papírový štítek s popisem díla

odhadní cena 180 000–250 000 Kč.Provenience: Soukromá sbírka, získáno z ateliéru autora. Přiloženo osvědčení pravosti od Christine Sekal. Publikováno: Marie Klimešová: Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se. Arbor vitae 2015, s. 393, obr. 538. Zbyněk Sekal (1923–1998) vystudoval v letech 1945–1950 pražskou UMPRUM u prof. F. Tichého a prof. EMila Filly. Jeho tvorbu hluboce poznamenaly válečné události, v r. 1941 byl internován v koncentračním táboře Mathausen. Na přelomu 50. a 60. let byl členem skupiny Máj, v r. 1969 emigroval a do konce svého života žil ve Vídni. Koncentrovaná, do sebe obrácená sochařská tvorba Zbyňka Sekala vznikala v obsáhlých cyklech. Několik základních témat s hlubším filozofickým rozměrem Sekal rozvíjel s nebývalou soustředěností a téměř vnitřní posedlostí. Formálně krajně oproštěná díla obsahují přes svůj asketický výraz naléhavou existencionální výpověď. Nabízené dílo Pánev patří do volné skupiny děl nazvaných Antropometrie. „Fyzická, tělesná intenzita, agresivita vůči tělu a erotické napětí patří k zásadním kvalitám Sekalova díla. Organický základ, daný anatomií lidského těla, vytvářel protipól abstraktního tvarosloví a technických úlomků, které do svých otevřeně i skrytě antropomorfních objektů zabudovával. Srážka abstrakce a řádu s organickým a magickým, lidskost se skrytou vášnivostí, vytvářejí specifické vnitřní napětí jeho díla.“ Marie Klimešová, Zbyněk Sekal. Arbor vitae 2015, s. 394, 395.
16 aukce 41

vyvolávací cena 150 000 Kč € 5 455
Další položky

pol. č.17
aukce: 41
480 000 Kč / 17 455 €
vyvolávací cena:
pol. č.18
aukce: 41
170 000 Kč / 6 182 €
vyvolávací cena:
pol. č.19
aukce: 41
200 000 Kč / 7 273 €
vyvolávací cena:
200 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.20
aukce: 41
20 000 Kč / 727 €
vyvolávací cena:
34 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.21
aukce: 41
60 000 Kč / 2 182 €
vyvolávací cena:
pol. č.22
aukce: 41
480 000 Kč / 17 455 €
vyvolávací cena:
480 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist