‹ ZPĚT NA VÝPIS

Jetelová Magdalena *1946


z cyklu Šárka – tiché Šárke

kouřová malba, plátno, 100 × 120 cm, sign. na rubu tužkou Magdalena Jetelová z cyklu Šárka – tiché Šárke
Magdalena Jetelová patří k nemnohým českým umělcům, kteří se prosadili i v mezinárodním měřítku. Od počátku směřovala k velkorysému projevu, který se v ranějším období rozvíjel především v dřevěných sochách, vytvářených motorovou pilou. Později přešla k současným technologiím, které jí umožňují pronikat do otevřeného prostoru. Zvlášť důležité je pro ni užití laseru, s jehož pomocí uskutečňuje monumentální instalace v krajině. Zajímají ji vztahy ve společnosti s jejich někdy až absurdní bezvýchodností, která se promítla do řady objektů či instalací (například do schodů, které nikam nevedou). Naše vnímání předmětů každodenní potřeby mění umělkyně znásobením měřítka, například v obří Židli z roku 1979. Zabývá se souvislostmi mezi minulostí, přítomností a budoucností a zvláštním významem krajiny poznamenané lidskou činností a spojené s některými zásadními historickými okamžiky. Pozoruhodná byla akce Značení rudým kouřem, kterou autorka uspořádala ještě před svým opuštěním Československa. Rudý kouř označoval v pražské Šárce určitá místa, akce se stala důležitým uměleckým činem a zároveň protestem proti totalitnímu režimu. Magdalena Jetelová vytvářela také rozměrné kresby, v nichž do stop kouře zaznamenávala texty, opakovaně překrývané dalšími kouřovými vrstvami. V berlínské instalaci… čas budoucí pokračuje v čase minulém… pokryla stěny vrstvami kouře a psala do nich stále stejný text.


39 aukce 56

vyvolávací cena 380 000 Kč € 32
Další položky

pol. č.40
aukce: 56
10 000 Kč
vyvolávací cena:
10 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.41
aukce: 56
26 000 Kč
vyvolávací cena:
30 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.42
aukce: 56
26 000 Kč
vyvolávací cena:
32 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.44
aukce: 56
280 000 Kč / 13 €
vyvolávací cena:
pol. č.45
aukce: 56
26 000 Kč
vyvolávací cena:


TOPlist