‹ ZPĚT NA VÝPIS

Sedláková Vladimíra *1952


Bez názvu, z cyklu Charakteristiky, 2000

kvaš, ruční papír, 70 × 50 cm
Provenience: získáno z ateliéru autorky. Vladimíra Sedláková patří k výrazným uměleckým osobnostem, které vstupovaly na brněnskou výtvarnou scénu v osmdesátých letech, po studiích na pražské Akademii výtvarných umění. Na rozdíl od svých uměleckých vrstevníků Vladimíra Kokolii, Tomáše Rullera, Petra Veselého a dalších, se orientovala k tvorbě navazující na konstruktivní a geometrickou uměleckou tradici. Její solitérní výtvarný názor formoval v raném období malíř Robert Hliněnský, později umělec a teoretik Jiří Valoch, nebo Igor Zhoř. Cesta k autorčině svébytné geometrické výtvarné formě vedla na počátku 80. let přes práce spojené s městskou architekturou, v níž zúročila zkušenost ze studia na strojnické průmyslovce, i z vlastního projektování. Ryze technicistní forma se brzy stala jejím nezaměnitelným rukopisem. Precizní geometrické kompozice, zachycující části strojů, grafů, výkresů, nevycházela z postupného redukování a zjednodušování, ale přenesením technických námětů do oblasti výtvarné tvorby. V malbě, kresbě i grafice kombinovala Sedláková barevnou skladbu obrazu, v některých obdobích redukovanou na monochromní nebo černobílou škálu, s rýsovanými detaily. V malbě, vznikající často v sériích, autorka v postupně tematizuje principy zrcadlení, symetrie, monochromní kvality obrazu, písmové, číselné prvky, estetiku jemné, či husté struktury, rastry. V letech 1989 – 1992 se v malbách zabývala tématem struktury a drsnosti, v letech 1992 – 1994 nazvala své obrazy Charakteristiky. Od roku 1994 zapojuje do procesu vzniku díla nová média a pracuje s počítačem. Výtvarná tvorba Vladimíry Sedlákové se utváří v soustředěné a koncentrované orientaci na geometrickou tvorbu a tvoří jedinečné celistvé dílo, v němž je však neustále patrná proměna a variabilita zvolených postupů a témat, v nichž autorka nalézá nová řešení a působivé výtvarné ztvárnění. Vladimíra Sedláková (nar. 1952), česká malířka a grafička vystudovala v letech 1961–1967 Lidovou školu umění pod vedením významného brněnského malíře Roberta Hliněnského. V letech 1967–1971 pokračovala ve studiu na Střední průmyslové škole strojírenské v Brně, kde se seznámila se světem strojů a techniky, který hrál v její další tvorbě klíčovou roli. V letech 1975 - 1980 Sedláková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Jana Smetany. Souběžně vystudovala také Scénograficku školu ÚV SČDO v Praze.


73 aukce 67

vyvolávací cena 30 000 Kč € 1 213

dosažená cena 30 000 Kč


Další položky

pol. č.74
aukce: 67
200 000 Kč / 8 087 €
vyvolávací cena:
200 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.75
aukce: 67
90 000 Kč / 3 639 €
vyvolávací cena:
pol. č.76
aukce: 67
14 000 Kč / 566 €
vyvolávací cena:

pol. č.77
aukce: 67
8 000 Kč / 323 €
vyvolávací cena:
pol. č.78
aukce: 67
22 000 Kč / 890 €
vyvolávací cena:
pol. č.79
aukce: 67
50 000 Kč / 2 022 €
vyvolávací cena:
50 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist