Podmínky účasti v aukci

Aukční řád dle právních norem České republiky a mezinárodních zvyklostí v obchodu s uměním je závazný pro osoby zúčastněné na aukci dne 17. 3. 2024 na adrese Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, 110 00 Praha 1.

Účastníci aukce se zavazují jej dodržovat.

 
 
Účast na aukci je možná
 
  • osobní – vydražitel se dražby přímo účastní a zaplatí v místě konání aukce. Vydražený předmět mu bude vydán ihned po skončení aukce.
    Vydražitel zaplatí v místě konání aukce zálohu a nejpozději do 10 dnů po skončení aukce doplatí příslušnou částku. Vydražená věc mu bude vydána po zaplacení celkové částky.
  • dražba na limit – účastník dražby odešle plnou moc pro zastupování v dražbě s limitem podání
  • účast po telefonu – účastník dražby odešle plnou moc pro zastupování v dražbě a bude se telefonicky účastnit průběhu příhozů draženého předmětu
    
Platba vydraženého předmětu
 
  • hotově – vydražitel zaplatí v místě konání aukce či v našich galeriích v Praze a Brně
  • převodem na účet
  • platební kartou
 
 
Vydražený předmět bude vydán ihned po zaplacení - nejpozději však do 10 dní od konání aukce - v našich galeriích v Praze a Brně.

Tržiště 3, Praha 1, 110 00

út 10 - 18 hod
 
Aukční dům Sýpka, Údolní 70, Brno, 602 00
po - pá 9 - 16 hod
 

K maximální ceně dosažené v aukci je připočtena provize 21% včetně DPH v případě, že dosažená částka nepřesáhla 1.000.000,-Kč a 19 % včetně DPH pokud dosažená cena byla vyšší než 1.000.000,-Kč. 

Při vývozu do zahraničí je vydražiteli na hranicích vráceno DPH zpět.

 
 
Informace o účtu
 

Banka                           ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, Brno, 601 79

Název účtu                   Aukční dům Sýpka s.r.o.

 

Číslo konta                  217743171 / 0300

Detail platby                Vaše jméno
BIC / SWIFT CODE    CEKOCZPP
IBAN                             CZ59 0300 0000 0002 1774 3171

 


TOPlist