Ochrana osobních údajů

Kdo je zpracovatelem vašich dat?
Aukční dům Sýpka s.r.o., Údolní 70, Brno, Tržiště 3, Praha, IČ 27752682.
Zabýváme se pořádáním aukcí v oblasti výtvarného umění, starožitností, skla a designu, prodejem těchto předmětů, poradenstvím a odbornými konzultacemi.

Za jakým účelem data zpracováváme?
Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb (jednání na základě uzavřených smluv), komunikace s vámi (komunikace související s poskytováním našich služeb, informace o našich aukcích a novinkách, zasílání aukčního katalogu), zlepšení a personalizace našich služeb a marketingu (pokud jste například projevili v minulosti zájem o konkrétního autora, údaje využíváme, abychom Vás mohli upozornit, je-li nabídnut v naší aktuální aukci).

Na základě jakých právních titulů údaje zpracováváme?
Údaje jsou zpracovávány na základě povinnosti plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, na základě Vašeho souhlasu (souhlas se zasíláním naší komerční komunikace můžete nastavit zde, a na stejném místě jej i odvolat).
Při zlepšování a personalizaci našich služeb a některých marketingových činnostech využíváme titulu oprávněného zájmu. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv. Pokud chcete o tomto posouzení znát bližší informace, napište nám prosím na aukce@sypka.cz.

Komu údaje zpřístupňujeme?
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Pokud to od nás požadujete
Jedná se o poskytnutí jména, adresy a případně telefonu přepravní společnosti (Česká pošta, Tiskárna Helbich, FedEx nebo jiná společnost za základě Vaší volby).

V případech externího zpracování
Účetnictví zpracovává pro Aukční dům Sýpka s.r.o. společnost Pekab spol. s r.o.
Webovou prezentaci zpracovává pro Aukční dům Sýpka s.r.o. společnost Q2 Interactive s.r.o.
Datové uložiště poskytuje pro Aukční dům Sýpka s.r.o. společnost iPodnik cloud s.r.o.

Jak vaše údaje chráníme?
V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili.

Aukční dům Sýpka s.r.o. ukládá osobní údaje po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy společnosti. Po uplynutí příslušných předepsaných lhůt jsou data mazána.

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva v souladu s nařízením EU GDPR. V této záležitosti je možné se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na mailové adrese aukce@sypka.cz.

 


TOPlist