Plná moc

Přejete si dražit na aukci, ale nemůžete dražit ze svého počítače? Aukční dům Sýpka vydraží Vámi vybrané předměty za Vás.

Vyplněním Plné moci pro zastupování v dražbě pověříte Aukční dům Sýpka, aby Vaším jménem dražil Vámi určené položky. Tato služba je bez poplatků.

Ve formuláři prosím vyplňte maximální částku, za kterou si přejete položku získat, případně telefonní číslo, na které Vás budeme během aukce kontaktovat.

Budeme usilovat o získání předmětu pro Vás za nejnižší možnou částku (v souvislosti s vyvolávací cenou a dalšími nabídkami) a nikdy ne více, než je Vámi stanovená maximální částka. Dříve obdržené nabídky mají přednost. 
Po skončení aukce Vás budeme kontaktovat a připravíme Vám seznam vydražených položek i s příslušnými částkami k proplacení.

 

Zmocňuji tímto firmu Aukční dům Sýpka, s.r.o., (IČ: 277 52 682), aby mne zastupovala při veřejné dražbě dobrovolné, která se bude konat 16. 6. 2024 od 13.30 v Galerii U Betlémská kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1 a dražila za mne do uvedených limitů následující věci 

 

kat. č. předmět dražby - název nejnižší podání limit v Kč pokyny tel.

Dále beru na vědomí, že v tabulce musí být jednoznačně určen předmět dražby (včetně katalogového čísla) a musí být u něj stanoven nákupní limit v Kč nebo možnost udílet pokyny telefonem.

Zavazuji se, že vydražené předměty zaplatím nejpozději do 10 dnů ode dne konání aukce. K vydražené věci bude účtován aukční poplatek dle platného aukčního řádu. Zmocnitel prohlašuje, že jsou mu známy dražební podmínky dražebníka.

Účastník dražby tímto současně dává dražebníkovi souhlas podle zák.č. 101/2000 Sb. ke zpracování svých osobních údajů, a to za účelem vyrozumívání účastníka o konání dražeb a zasílání dražebních katalogů.

jméno *

příjmení *

telefon *

telefon pro dražbu *

email *

číslo OP / RČ *

ulice

město

PSČ

stát

místo odběru


Informace o aukcích si přeji dostávat následujícími způsoby:

Emailem
Tištěný katalog
SMS


Souhlas se zasíláním můžete kdykoliv odvolat zde, odpovědí na zaslaný email nebo sms slovem "Neposílat" nebo nás kontaktovat na aukce@sypka.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU GDPR, pro více informací navštivte naše webové stránky, ochrana osobních údajů.

TOPlist