‹ ZPĚT NA VÝPIS

Gross František 1909–1985


Město, 1942

sign. tužkou PD F. Gross 42, kresba, tužka, papír, 11 × 17,5 cm, pasparta, rám, sklo
František Gross, zakládající člen známé Skupiny 42, se řadí k předním osobnostem české malby minulého století. Vycházel z kubistického tvarosloví a surrealistické poetiky. Ztotožnil se se skupinovým zaměřením na ztvárnění velkoměstského života, inspiroval se bouřlivým technickým a vědeckým pokrokem. Vždy ho zajímalo, jak se vyvíjí okolní svět, jehož kladné i záporné stránky uměl přesně vystihnout. Za nejdůležitější období v jeho tvorbě považují odborníci i sběratelé právě období Skupiny 42. Po padesátých letech, kdy na čas do jisté míry podlehl takzvanému socialistickému realismu, dosáhl však v šedesátých až osmdesátých letech nových tvůrčích vrcholů. Tehdy invenčním způsobem navázal na své počátky, znovu dokázal citlivě reagovat na proměny měst a na technické objevy.
14 aukce 66

vyvolávací cena 12 000 Kč € 472
Další položky

pol. č.19
aukce: 66
280 000 Kč / 11 006 €
vyvolávací cena:
pol. č.30
aukce: 66
90 000 Kč / 3 538 €
vyvolávací cena:
pol. č.98
aukce: 66
42 000 Kč / 1 651 €
vyvolávací cena:

pol. č.124
aukce: 66
55 000 Kč / 1 162 €
vyvolávací cena:
pol. č.1
aukce: 66
14 000 Kč / 550 €
vyvolávací cena:

pol. č.
mimo aukci
0 Kč
vyvolávací cena:


TOPlist