‹ ZPĚT NA VÝPIS

Gross František 1909–1985


Periferie, 1943

sign. tužkou PD F. Gross 43, akvarel, tužka, papír, 10 × 13,5 cm, pasparta, rám, sklo
František Gross, zakládající člen známé Skupiny 42, se řadí k předním osobnostem české malby minulého století. Vycházel z kubistického tvarosloví a surrealistické poetiky. Ztotožnil se se skupinovým zaměřením na ztvárnění velkoměstského života, inspiroval se bouřlivým technickým a vědeckým pokrokem. Vždy ho zajímalo, jak se vyvíjí okolní svět, jehož kladné i záporné stránky uměl přesně vystihnout. Za nejdůležitější období v jeho tvorbě považují odborníci i sběratelé právě období Skupiny 42. Po padesátých letech, kdy na čas do jisté míry podlehl takzvanému socialistickému realismu, dosáhl však v šedesátých až osmdesátých letech nových tvůrčích vrcholů. Tehdy invenčním způsobem navázal na své počátky, znovu dokázal citlivě reagovat na proměny měst a na technické objevy.
13 aukce 66

vyvolávací cena 8 000 Kč € 314
Další položky

pol. č.98
aukce: 66
42 000 Kč / 1 651 €
vyvolávací cena:
pol. č.124
aukce: 66
55 000 Kč / 1 162 €
vyvolávací cena:
pol. č.3
aukce: 66
9 000 Kč / 354 €
vyvolávací cena:

pol. č.67
aukce: 66
20 000 Kč / 786 €
vyvolávací cena:
pol. č.68
aukce: 66
70 000 Kč / 2 752 €
vyvolávací cena:
pol. č.125
aukce: 66
18 000 Kč / 708 €
vyvolávací cena:


TOPlist