‹ ZPĚT NA VÝPIS

Dobeš Milan (*1929)


Bez názvu, 1970

koláž, papír, 3/4, pasparta, rám, sklo, 28,5 × 28,5 cm, sign. PD M. Dobeš 1970

Lit.: barevná varianta in Ruttkay Jozef, Milan Dobeš. Bratislava 2002, s. 246, o. 300–301.

Milan Dobeš patřil v šedesátých letech k prvním autorům tehdejšího Československa, který se zabýval kinetickou plastikou. Již v roce 1960 vytvořil svoji první kinetickou práci Pulzující rytmus, která znamenala radikální obrat ke geometrii a reálnému pohybu, který v našem prostředí neměl obdoby. Souběžně rozvíjel také abstraktní geometrickou grafi ku, která reálný pohyb nahrazovala optickou skladbou geometrických elementů, tedy tzv. op-art, který se v té době stal v Evropě jedním z nejaktuálnějších proudů. Dobešovy práce však v té době vznikaly v uzavřeném bratislavském prostředí, bez kontaktů v zahraničí. Konstruktivní, geometrické objekty tvořené pomocí skleněných čoček, hliníku a zrcadel využívající skutečný nebo iluzivní kinetický pohyb a také grafi cká práce získaly již ve své době mezinárodní uznání.12 aukce 52

vyvolávací cena 90 000 Kč € 3 499
Další položky

pol. č.13
aukce: 52
120 000 Kč / 4 666 €
vyvolávací cena:
130 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.14
aukce: 52
15 000 Kč / 583 €
vyvolávací cena:
16 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.15
aukce: 52
7 000 Kč / 272 €
vyvolávací cena:

pol. č.16
aukce: 52
18 000 Kč / 700 €
vyvolávací cena:
pol. č.17
aukce: 52
7 000 Kč / 272 €
vyvolávací cena:
10 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.18
aukce: 52
110 000 Kč / 4 277 €
vyvolávací cena:
110 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist