‹ ZPĚT NA VÝPIS

Matal Bohumír 1922–1988


Dvojice u pomníku, 1984

olej, dřevěná deska, rám, 25 × 51,3 cm, sign. PD Matal 84, na rubu Matal 84 Dvojice u pomníku

Provenience: Dílo pochází z významné sbírky. Pravost potvrzena Mgr. Martinou Švikovou.

Obraz s názvem Dvojice u pomníku vznikl v závěrečné etapě tvorby jednoho z posledních klasiků brněnské poválečné malby Bohumíra Matala. Pomník ve střední části triptychu obklopují po obou stranách pro Matalovo pozdní dílo typické útvary – postavy, stylizované do podoby bravurně zvládnutého malířského znaku, jehož linie se dynamicky protínají a kroutí v úzkých nikách vymezených stísněným okolním prostorem. Ústřední pomník tvořený méně životnou postavou stojící na podestě je barevně redukován na několik odstínů okrů, hnědí a červení s výrazným uplatněním barevnosti a struktury podkladové desky. Odlišnost pomníku od dvojice postranních fi gur je kromě barevného pojetí daná také větší kompaktností jeho tvaru, vycházejícího z vlastního jádra fi gury, nikoli z vymezení okolním prostorem. Prostor kolem této postavy je navíc pojednán výrazně odlišným způsobem, který nacházíme v několika málo Matalových pracích z let 1984 a 1985, mezi nimiž zaujímá obraz Dvojice u pomníku díky svým koloristickým kvalitám poměrně výjimečné postavení. Utváření pozadí prostřednictvím horizontálních pásů v pravidelně se stupňujících valérech modré barvy, evokujících vzdušnost, volnost a svobodu, nalezl následně vrcholnou podobu v kontextu Matalových maleb z cyklu Vesmírných haraburdí (Muzeum města Brna). Díky interpretační bohatosti, zaměření na základní hodnoty lidského života a výjimečnému barevnému a tvarovému vidění patří Matalovy malby mezi trvalé hodnoty českého malířství. Mgr. Martina Šviková

65 aukce 52

vyvolávací cena 55 000 Kč € 2 138

dosažená cena 90 000 Kč


Další položky

pol. č.66
aukce: 52
70 000 Kč / 2 722 €
vyvolávací cena:
120 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.67
aukce: 52
13 000 Kč / 505 €
vyvolávací cena:
pol. č.68
aukce: 52
6 000 Kč / 233 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.69
aukce: 52
550 000 Kč / 21 384 €
vyvolávací cena:
pol. č.70
aukce: 52
44 000 Kč / 1 711 €
vyvolávací cena:
pol. č.71
aukce: 52
19 000 Kč / 739 €
vyvolávací cena:


TOPlist