‹ ZPĚT NA VÝPIS

Hoffmeister Adolf 1902–1973


Konec Londýna, 1973

sign. PD monogram AH 73, na rubu PH „La fin de Lonores“, „The End of the Empire“, Adolf Hoffmeister, Prague 1973, janvier. Konec Londýna, koláž, papír, 14,3 × 22 cm, pasparta, rám, sklo Provenience: z pozůstalosti Adolfa Hoffmeistera.
Adolf Hoffmeister byl jedním z nejvýraznějších představitelů české koláže, jejíž možnosti soustředěně rozvíjel od meziválečného období až do posledních let svého života. Uměl propojit různé, zdánlivě nespojitelné motivy, čímž jim dodával nové, často nečekané významy. V jeho projevu se prolínají rozdílné časy a epochy. Tím dokládá, jak úzce spolu často souvisejí, jak na sebe přirozeně navazují. Byl neobyčejně invenční ve všech obdobích, vytvářel výtvarné básně, v nichž využíval jednak svou neobyčejnou schopnost nacházet nové vztahy a propojit svůj charakteristický kresebný projev, formovaný již v období poetismu, s volbou motivů souvisejících s dějinami umění nebo se zcela odlišnými oblastmi. Hoffmeister vždy dokázal svým kolážím vtisknout básnivost zdůrazněnou rozsáhlými znalostmi současné kultury. Projevoval smysl pro nadsázku a typický humor, všímal si prostředí kolem sebe a také uměl přesně vystihnout vlastnosti zobrazovaných osobností, s nimiž se v životě setkal (P. Picasso, M. Ernst, …).


11 aukce 66

vyvolávací cena 18 000 Kč € 708

dosažená cena 18 000 Kč


Další položky

pol. č.12
aukce: 66
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:
16 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.13
aukce: 66
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:
pol. č.14
aukce: 66
12 000 Kč / 472 €
vyvolávací cena:

pol. č.15
aukce: 66
24 000 Kč / 943 €
vyvolávací cena:
28 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.16
aukce: 66
24 000 Kč / 943 €
vyvolávací cena:
pol. č.17
aukce: 66
120 000 Kč / 4 717 €
vyvolávací cena:


TOPlist