‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kvíčala Petr *1960


No. 12, 2016

sign. na rubu monogramem PK No. 12 2016, PD ze strany PETR KVÍČALA, monogram PK No. 12 2016, akryl, plátno, 85 × 80 cm
Inspirováno obrazem od Sandra Botticelli „4 SCÉNY Z MLÁDÍ SV. ZENOBIA“, kolem roku 1500 (obraz je vystaven v National Gallery v Londýně). Vystaveno: Petr Kvíčala, Galerie Závodný, Mikulov, 13. 4. 2017 – 27. 5. 2017.
Obraz s názvem Nr. 5 z roku 2019 patří do série maleb, v nichž se Petr Kvíčala zabývá motivem přírodního krystalu a iluzivního ztvárnění maleb směrem k objektu nebo prostoru. Východiskem této inspirace byly pro autora Giacomettiho kubické sochy ze třicátých let 20. století, ale také obrazy Josefa Šímy s motivem krystalu a jeho vlastní raná práce s geometrií. Obrazy z této série jsou pojaty jako pestrobarevné geometrické struktury, které na ploše obrazu vytváří optický iluzivní dojem plastičnosti. Jednotlivé segmenty krystalů vystupují konvexně nebo konkávně z plochy obrazu a jako krystalický reliéf organicky prorůstají celým prostorem plátna. Systém uplatňující geometrickou skladbu jednotlivých geometricky uspořádaných elementů navazuje na předchozí práce Petra Kvíčaly, který od osmdesátých let 20. století rozvíjí osobitou polohu abstraktní geometrické malby, jejímž východiskem se stal ornament jako hlavní předmět obrazového sdělení. Elementární geometrické tvary a znaky, jako je vlnovka, kruh, čára, křížek, se od té doby staly hlavním výrazovým prostředkem autora, zachycujícím archaickou zkušenost inspirovanou lidovou tvorbou prostřednictvím univerzální geometrické výtvarné řeči, jejíž variabilitu dokázal Kvíčala plně využít. Rytmiku prvků na obraze, jejich serialitu, strukturu a rozvíjení v ploše uplatnil Kvíčala především ve vlnovce, která umožnila vytvoření jednotlivých segmentů, ale také bohaté sítě vzájemně se prolínajících a vrstvených linií, jež se v průběhu devadesátých let uplatnily také na velkoformátových zakázkách v architektuře.
19 aukce 66

vyvolávací cena 280 000 Kč € 11 006
Další položky

pol. č.10
aukce: 66
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:
pol. č.17
aukce: 66
120 000 Kč / 4 717 €
vyvolávací cena:
pol. č.18
aukce: 66
48 000 Kč / 1 887 €
vyvolávací cena:

pol. č.95
aukce: 66
36 000 Kč / 1 415 €
vyvolávací cena:
pol. č.101
aukce: 66
16 000 Kč / 629 €
vyvolávací cena:
pol. č.68
aukce: 66
70 000 Kč / 2 752 €
vyvolávací cena:


TOPlist