‹ ZPĚT NA VÝPIS

Dobeš Milan (*1929)


Variabilní kostka, 1978

objekt, papír, 7/50, 12 × 12 × 12 cm, sign. M. Dobeš 1978

Lit.: Ruttkay Jozef, Milan Dobeš. Bratislava 2002, s. 278–279, o. 371–377.

Milan Dobeš patřil v šedesátých letech k prvním autorům tehdejšího Československa, který se zabýval kinetickou plastikou. Již v roce 1960 vytvořil svoji první kinetickou práci Pulzující rytmus, která znamenala radikální obrat ke geometrii a reálnému pohybu, který v našem prostředí neměl obdoby. Souběžně rozvíjel také abstraktní geometrickou grafi ku, která reálný pohyb nahrazovala optickou skladbou geometrických elementů, tedy tzv. op-art, který se v té době stal v Evropě jedním z nejaktuálnějších proudů. Dobešovy práce však v té době vznikaly v uzavřeném bratislavském prostředí, bez kontaktů v zahraničí. Konstruktivní, geometrické objekty tvořené pomocí skleněných čoček, hliníku a zrcadel využívající skutečný nebo iluzivní kinetický pohyb a také grafi cká práce získaly již ve své době mezinárodní uznání. Nabízený objekt Milana Dobeše, kostka, z roku 1978, odhaluje na principu dětské hry variabilitu geometrické struktury jednoho elementu a proměnlivé barevné skladby, které jsou podstatou konstruktivního umění a op-artu. Kinetický prvek je v tomto případě realizován samotným divákem, který kostku přeskupuje a tím ji proměňuje.

prod.cena 24 000 Kč


Další položky


TOPlist