‹ ZPĚT NA VÝPIS

Malich Karel *1924


Bez názvu, 1962

kvaš, papír, rám, sklo, 64,5 × 88 cm, sign. PD K. Malich 1962

Provenience: Dílo pochází ze sbírky významného pražského sběratele. Odhadní cena 180 000–240 000 Kč

Malichovy práce z let 1960–1962 patří do krátkého, nicméně velmi významného období, v němž Malich opustil předlohu předmětného světa ve prospěch abstrakce, v níž uplatnil své specifi cké a svébytné vnímání prostoru. Akvarely z tohoto období, stejně jako koláže, které v této době Malich vytvářel, tvořily důležitý předstupeň pro další konstruktivistickou, prostorovou a malířskou tvorbu. Kresby zbavené lineární perspektivy stále vychází z krajinného předobrazu, který byl pro Malicha trvalou inspirací, ale vztahují se k němu jen volně. Tvary a dráhy čar a bodů se na ploše papíru setkávají v seskupení, jejichž pozice vycházejí z určitého pohybu energie, kterou Malich citlivě vnímal a zaznamenával a která se stala klíčovou pro jeho tvorbu od 80. let 20. stol. Práce z tohoto Malichova období se na trhu objevují jen zcela výjimečně.

18 aukce 48

vyvolávací cena 160 000 Kč € 6 287

dosažená cena 260 000 Kč


Další položky

pol. č.19
aukce: 48
18 000 Kč / 707 €
vyvolávací cena:
pol. č.20
aukce: 48
120 000 Kč / 4 715 €
vyvolávací cena:
130 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.21
aukce: 48
120 000 Kč / 4 715 €
vyvolávací cena:
130 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.22
aukce: 48
500 000 Kč / 19 646 €
vyvolávací cena:
500 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.23
aukce: 48
20 000 Kč / 786 €
vyvolávací cena:
pol. č.24
aukce: 48
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist