‹ ZPĚT NA VÝPIS

Sopko Jiří *1942


Bez názvu,1996

sign. PD tužkou Sopko 96, olej, karton, 37,5 × 24,5 cm, pasparta, rám, sklo
Malířská práce Jiřího Sopka patří od šedesátých let 20. století mezi nejvýraznější projevy české nové figurace a absurdní grotesky, příznačné pro středoevropský prostor. Výrazné malířské a koloristické nadání Jiřího Sopka absorbovalo různé vlivy, zejména britského pop artu. V počátcích jeho tvorby je patrný vliv belgického expresivního symbolistního umělce Jamese Ensora, zejména v jeho výrazné a zářivé barevné škále, s rukopisem krátkých tahů štětce a se zaměřením na temně groteskní panoptikum lidského pokolení. Sopkova tvorba vždy měla vazbu na aktuální společenskou situaci a reagovala na ni kritickým komentářem, existenciální úzkostí, ironickým sarkasmem, ale i laskavým humorem. V sedmdesátých letech, v době, kdy měl Sopko prakticky znemožněno vystavovat a veřejně působit, nastal v jeho práci obrat k pevnějšímu obrysu postav, které vykresluje s posměchem, ale i s porozuměním a současně do maleb 28 Kokolia Vladimír *1956 České středohoří II, 1977 sign. na rubu V. Kokolia, České středohoří 1977, olej, plátno, 46 × 36 cm, rám 55 000 Kč 2 162 VLADIMÍR KOKOLIA vstupuje tíživá absurdita doby a zhoršující se společenská situace. V obrazech se začínají objevovat lidské hlavy bez těla, které bývají různě manipulovány, nebo mají ve tváři zděšení a výkřik. Malby Jiřího Sopka z tohoto období jsou velmi žádané a zpravidla jsou součástí galerijních sbírek.


29 aukce 66

vyvolávací cena 22 000 Kč € 865

dosažená cena 110 000 Kč


Další položky

pol. č.30
aukce: 66
90 000 Kč / 3 538 €
vyvolávací cena:
pol. č.31
aukce: 66
160 000 Kč / 6 290 €
vyvolávací cena:
170 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.32
aukce: 66
60 000 Kč / 2 358 €
vyvolávací cena:
90 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.33
aukce: 66
18 000 Kč / 708 €
vyvolávací cena:
19 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.34
aukce: 66
150 000 Kč / 5 896 €
vyvolávací cena:
260 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.35
aukce: 66
22 000 Kč / 865 €
vyvolávací cena:
34 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist