‹ ZPĚT NA VÝPIS

Viková Jindra (*1946)


Decameron, 1970

kamenina, dřevěný sokl, celková výška 30 cm, sign. Viková 79, sign. na soklu
Počátky tvorby Jindry Vikové (*1946) jsou zasvěceny především keramice. Tu pojímá dosud neobvyklým způsobem a stírá tak hranice mezi „galerijním“ a užitým uměním. Nezůstala však pouze u keramiky, její tvorba je velmi rozsáhlá, zahrnuje fotografie, asambláže, drátěné plastiky, porcelán. V nabízeném díle Hra v kostku II, 1979, Viková mistrně zachytila prchavý okamžik ve výrazu tváře dívky. A i přesto, že se jedná o realistickou plastiku, dýchá na diváka určitou lyričností, lehkostí a dětskou hravostí. Jindra Viková v tomto díle zachycuje odkaz své doby a až s odstupem času lze zcela pochopit její význam. Plastika Decameron je součástí sbírek Umělecko průmyslového muzea v Praze. Lit. Viková J., Jindra Viková Praha 2010, obr. s. 138.


80 aukce 63

vyvolávací cena 70 000 Kč € 2 962

dosažená cena 70 000 Kč


Další položky

pol. č.81
aukce: 63
20 000 Kč / 846 €
vyvolávací cena:
65 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.83
aukce: 63
3 000 Kč / 127 €
vyvolávací cena:
3 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.84
aukce: 63
12 000 Kč / 508 €
vyvolávací cena:
16 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.85
aukce: 63
40 000 Kč / 1 693 €
vyvolávací cena:
pol. č.86
aukce: 63
38 000 Kč / 1 608 €
vyvolávací cena:
pol. č.87
aukce: 63
20 000 Kč / 846 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist