‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kubíček Jánuš (1921–1993)


Zátiší s modrou hlavou, kytarou a zrcadlem, 1953

olej, plátno, rám
65,5 × 80,5 cm, sign. LD JÁNUŠ Kubíček 1953, na rubu rukou autora 5 JK 1953, Uvedeno v soupise děl Jánuše Kubíčka pod číslem DJK 5903/X., Motiv ateliéru patřil k oblíbeným leitmotivům tvorby Jánuše Kubíčka v průběhu celé jeho umělecké dráhy. Nabízený obraz patří do série děl s názvem Zátiší s modrou hlavou z roku 1953, kde se v různých obměnách objevují stejné komponenty výjevu, tedy busta, kytara a bílý ubrus se zvlněnou draperií. Cyklus těchto zátiší vznikl v ateliéru, který v průběhu padesátých let 20. století sdílel Kubíček se svým vrstevníkem Bohumírem Matalem. Práce obou autorů se v této době vyznačovala zaměřením na všední výjevy a zátiší s průhledy ateliérového okna, věcným a realistickým zobrazením se zájmem o stavbu obrazu, jeho kompozici, vycházející částečně z poetiky Skupiny 42, ale také z východisek meziválečné moderny, konkrétně z Cézannovy kompozice a Matissova důrazu na obrys a linii a lineární rytmus. Významnou kompoziční součástí nabízeného obrazu je užití zrcadla odrážejícího ve zpětném pohledu malovaný výjev, které se později stalo častým motivem Kubíčkovy, ale i Matalovy, tvorby tohoto období. Zdvojení motivu v obraze a různé perspektivy zobrazení přední a zadní strany výjevu umožnilo zachytit odraz v zrcadle v abstrahovanější, lapidární formě a omezit detaily výjevu ve prospěch kompoziční hry tvarů a objemů. Jánuš Kubíček (1921–1993) byl významný český malíř a výtvarník, představitel generace šedesátých let 20. století. Vyrůstal v rodině sochaře Josefa Kubíčka, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, v roce 1950 byl přijat do svazu Československých výtvarných umělců. Celoživotně se přátelil s Bohumírem Matalem, s nímž a několika dalšími brněnskými výtvarníky zakládá roku 1957 tvůrčí skupinu Brno 57. Dílo Jánuše Kubíčka je zastoupeno v galerijních sbírkách v České republice včetně Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně či Muzea města Brna.


68 aukce 54

vyvolávací cena 28 000 Kč € 1 156
Další položky

pol. č.69
aukce: 54
3 000 Kč / 124 €
vyvolávací cena:
6 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.70
aukce: 54
150 000 Kč / 6 191 €
vyvolávací cena:
150 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.71
aukce: 54
90 000 Kč / 3 714 €
vyvolávací cena:
140 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.72
aukce: 54
4 000 Kč / 165 €
vyvolávací cena:
pol. č.73
aukce: 54
48 000 Kč / 1 981 €
vyvolávací cena:
48 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.74
aukce: 54
36 000 Kč / 1 486 €
vyvolávací cena:


TOPlist