‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kolář Jiří 1914–2002


Zpívající dřevák

Zpívající dřevák kolážovaný objekt, 12 × 30,5 × 13,5 cm
Lit.: Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, Sammlung Helga und Walther Lauffs - Amerikanische und europäische Kunst der sechziger und siebziger Jahre, 1983–84, s. 233, no. 203. Vystaveno: Krefeld, Kaiser Wilhelm Museum, Sammlung Helga und Walther Lauffs. Provenience: původně Galerie Edition R. Johanna Ricard, Nuremberg, 1972. Draženo: Sotheby‘s, Amsterdam, 1 July 2009, lot 71.
Jiří Kolář zvolna přicházel na své nejdůležitější postupy již od čtyřicátých let. Od počátku uplatňoval metodu deníku. Sbíral motivy, které ho zaujaly, a pak je použil, když nápad dozrál. Nejvíc vlastních technik však vymyslel v období od konce padesátých do druhé poloviny šedesátých let. Jejich předchůdci se staly konfrontáž, raportáž a nalezená koláž, v nichž řadil reprodukce vystřižené z časopisů podle určitých vztahů a s nimi souvisejících pravidel. Kdysi řekl, že slovo pro něj v určitém období ztratilo původní význam a že se rozpadlo, protože bylo zneužíváno. Vytvářel takzvanou evidentní poezii, což byla podle něj každá poezie, která nebyla vyjádřená slovy. Vždy mu šlo také o prolínání různých epoch dějin umění. Propojoval například motivy z barokních obrazů s obrazy velkých mistrů 20. století. Principy, které rozvíjel v psané poezii, využil i ve vizuálním projevu. Přitom nespoléhal jen na strohý řád, ale přirozeně uplatňoval také poetickou představivost a hravost. Je nutné zdůraznit, že se díky svým objevům z tohoto období a své nevyčerpatelné invenci stal na delší dobu jednou z nejvlivnějších osobností u nás i v evropském měřítku. Udržoval kontakty s mnoha dalšími umělci ze zahraničí a je zastoupen v řadě veřejných i soukromých sbírek u nás, ve Francii, Německu, Itálii, Spojených státech amerických, Finsku, Polsku, na Slovensku… Snaha o postižení mnohovýznamnosti a mnohovrstevnosti skutečnosti a touha dělat umění z čehokoliv jsou vnitřní premisy vývoje Jiřího Koláře.

7 aukce 66

vyvolávací cena 30 000 Kč € 1 179

dosažená cena 30 000 Kč


Další položky

pol. č.8
aukce: 66
18 000 Kč / 707 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.9
aukce: 66
24 000 Kč / 943 €
vyvolávací cena:
24 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.10
aukce: 66
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:

pol. č.11
aukce: 66
18 000 Kč / 708 €
vyvolávací cena:
18 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.12
aukce: 66
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:
16 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.13
aukce: 66
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:


TOPlist