‹ ZPĚT NA VÝPIS

Šimotová Adriena 1926–2014


Hlava, 1986

pigment, hedvábný papír, pasparta, rám, muzejní sklo, 28,5 × 22,5 cm, sign. PD Adriena Šimotová
Adriena Šimotová, členka známé skupiny UB 12, k níž patřila řada výrazných osobností (Stanislav Kolíbal, Jiří John, Václav Boštík, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek a další umělci a teoretici), měla za sebou složitý vývoj. V raném období se věnovala malbě, kresbě a grafice a později si vytvořila vlastní tvůrčí postupy, které užívala a rozvíjela až do konce života. Uměla velmi citlivě vyjádřit své pocity a na její tvorbu působily osobní, často velmi bolestné zkušenosti. Průběžně pracovala s pigmenty nebo s vrstvami papíru, často proráženými a „zraňovanými“ zásahy ostrých předmětů. Někdy vytvářela i trojrozměrné objekty opět z papírové hmoty. Ve své křehce působící tvorbě vždy počítala s tím, že její trvání může být omezené a že na ni i nadále mohou působit různé, třeba i destruktivní procesy. I v posledních letech života, kdy už nebyla zdravá, stále intenzivně pracovala a ve svých kresbách dosahovala, snad i právě proto, neobyčejné působivosti. Do jemné, pro zralé období typické kresby, se promítá autorčin nevšední cit pro vyjádření hloubky a složitosti vztahů mezi lidmi, pro propojení všech vrstev myšlení. Lit.: Emily Dickinsová, Jsem nikdo! Kdo jsi ty , AULOS 1986, příloha, svazek 35, výtisk A. T. 4/5


34 aukce 62

vyvolávací cena 30 000 Kč € 1 223
Další položky

pol. č.35
aukce: 62
7 500 Kč / 305 €
vyvolávací cena:
7 500 Kč
dosažená cena:
pol. č.36
aukce: 62
7 500 Kč / 305 €
vyvolávací cena:
pol. č.37
aukce: 62
150 000 Kč / 6 117 €
vyvolávací cena:
150 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.38
aukce: 62
6 000 Kč / 245 €
vyvolávací cena:
6 500 Kč
dosažená cena:
pol. č.39
aukce: 62
80 000 Kč / 3 263 €
vyvolávací cena:
160 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.40
aukce: 62
80 000 Kč / 3 263 €
vyvolávací cena:


TOPlist