‹ ZPĚT NA VÝPIS

Gross František 1909–1985


Město, 1942

sign. tužkou PD F. Gross 42, kresba, tužka, papír, 11 × 17,5 cm, pasparta, rám, sklo
František Gross, zakládající člen známé Skupiny 42, se řadí k předním osobnostem české malby minulého století. Vycházel z kubistického tvarosloví a surrealistické poetiky. Ztotožnil se se skupinovým zaměřením na ztvárnění velkoměstského života, inspiroval se bouřlivým technickým a vědeckým pokrokem. Vždy ho zajímalo, jak se vyvíjí okolní svět, jehož kladné i záporné stránky uměl přesně vystihnout. Za nejdůležitější období v jeho tvorbě považují odborníci i sběratelé právě období Skupiny 42. Po padesátých letech, kdy na čas do jisté míry podlehl takzvanému socialistickému realismu, dosáhl však v šedesátých až osmdesátých letech nových tvůrčích vrcholů. Tehdy invenčním způsobem navázal na své počátky, znovu dokázal citlivě reagovat na proměny měst a na technické objevy.


14 aukce 66

vyvolávací cena 12 000 Kč € 472




Další položky

pol. č.15
aukce: 66
24 000 Kč / 943 €
vyvolávací cena:
28 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.16
aukce: 66
24 000 Kč / 943 €
vyvolávací cena:
pol. č.17
aukce: 66
120 000 Kč / 4 717 €
vyvolávací cena:

pol. č.18
aukce: 66
48 000 Kč / 1 887 €
vyvolávací cena:
pol. č.19
aukce: 66
280 000 Kč / 11 006 €
vyvolávací cena:
pol. č.20
aukce: 66
360 000 Kč / 14 150 €
vyvolávací cena:
550 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist