‹ ZPĚT NA VÝPIS

Drápal Vladimír 1921–2016


Hlava chlapa v baretu, 1974

terakota, výška 34 cm, sign. z boku VL.D.74
Tvorba Vladimíra Drápala vychází z modernistické tradice spočívající v tvarové zkratce, abstrahujícím, redukovaném výrazu a suverénní kresbě tvořené několika tahy pera, připomínající picassovskou inspiraci nebo Brancusiho a Moorovu tvarovou a objemovou modelaci. Záměrná stylizace lidských postav, portrétů a zvířat vedoucí až k různým tvarovým deformacím nepřibližuje jeho práce ke grotesce, ale spíše k podobě pravěkých a primitivních zobrazení a předobrazů, zdůrazňující pouze určité archetypální rysy a znaky zobrazovaného objektu. Tímto způsobem jsou často zachyceny Drápalovy oblíbené venkovské ženy coby „Venuše“ nebo jedinečné sochařské portréty vesničanů. Keramické nebo dřevěné busty různých mužských typů a charakterů byly nejdříve modelovány plastickým sochařským způsobem, ale po polovině sedmdesátých let 20. stol. v nich převážil kompaktní hladký objem, do něhož jsou rysy portrétovaného vyryté několika výstižnými přesnými zásahy. K tomuto dílu je přiložena monografie V. Drápala.


77 aukce 63

vyvolávací cena 18 000 Kč € 762

dosažená cena 18 000 Kč


Další položky

pol. č.78
aukce: 63
48 000 Kč / 2 031 €
vyvolávací cena:
pol. č.79
aukce: 63
2 000 Kč / 85 €
vyvolávací cena:
pol. č.80
aukce: 63
70 000 Kč / 2 962 €
vyvolávací cena:
70 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.81
aukce: 63
20 000 Kč / 846 €
vyvolávací cena:
65 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.83
aukce: 63
3 000 Kč / 127 €
vyvolávací cena:
3 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.84
aukce: 63
12 000 Kč / 508 €
vyvolávací cena:
16 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist