Jak dražit

Jak se dozvíte, jaké předměty jsou v aukci nabízeny a kdy?
Před každou aukcí, kterou Aukční dům Sýpka pořádá třikrát až čtyřikrát ročně je vydán aukční katalog, který je k dispozici v tištěné i online podobě. Předměty jsou před samotnou aukcí vystaveny na předaukčních výstavách v Praze i v Brně. Pokud si přejete dostávat katalog či jiné upozornění na naše aukce, prosím vyplňte krátký formulář.

Máte zájem koupit předmět v aukci?

Chcete-li dražit na aukci vybraný předmět, máte několik možností, jak se aukční dražby zúčastnit. Nejoblíbenější variantou je osobní účast na aukci, možností máte ale více.

Osobní účast

Aukce probíhají v paláci Žofín v Praze, jsou zahájeny ve 13:30 hodin. Od 12:30 probíhá výstava dražených předmětů a registrace dražitelů. Po podepsání čestného prohlášení účasti veřejné dražby v místě konání aukce je dražiteli předáno dražební číslo. Po skončení aukce má vydražitel možnost uhradit celkovou částku na místě a současně převzít vydražený předmět, nebo zaplatit na místě zálohu a nejpozději do deseti dnů po skončení aukce doplatit příslušnou částku. Předmět mu bude vydán po úhradě celé částky.

Dražba po telefonu nebo na limit
Kdo má zájem může se dražby zúčastnit po telefonu nebo dražit na předem stanovený limit. V takovém případě je nutné předem vyplnit a odeslat Plnou moc k zastupování při dražbě. Vydražený předmět bude vydražiteli vydán ihned po úhradě celkové ceny a to nejpozději deset dní po skončení aukce.

Dražba online
Dražit je možné i online prostřednictvím portálu livebid.cz, kde se může zájemce o dražbu registrovat. Stejně jako v případě dražby na limit či po telefonu je vydražený předmět vydán vydražiteli ihned po úhradě celkové ceny a to nejpozději deset dní po skončení aukce.

Obecné informace a informace o průběhu dražby včetně výše dražebních příhozů najdete v Dražebních podmínkách. Po vydražení předmětu je k dosažené ceně připočteno 20 % včetně DPH v případě, že dosažená částka nepřesáhla 1.000.000,- Kč, 18 % včetně DPH pokud dosažená cena byla vyšší než 1.000.000,- Kč, 16 % včetně DPH pokud dosažená cena byla vyšší než 10.000.000,- Kč, které si aukční společnost účtuje za zprostředkování aukčního prodeje. Platbu můžete provést hotově, převodem z bankovního účtu nebo kartou.

 


TOPlist