‹ ZPĚT NA VÝPIS

Čermák Jaroslav (1830–1878)


Studie hlavy mladého děvčete, 1849/50

olej, plátno, dřevěná deska, rám, sklo, 44 x 33 cm, sign. PD Jar. Čermák, na rubu na rámu přípis Čermák, Ottilie

Odhadní cena 250 000–350 000 Kč.

Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové. Přiložen odborný znalecký posudek PhDr. Michaela Zachaře. Konzultováno s prof. PhDr. Romanem Prahlem, CSc. Z posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: V letech 1849 až 1850 namaloval [Čermák] řadu podobizen studijního charakteru, mezi které lze zařadit i předložený potrtét mladého děvčátka s copem obtočeným kolem hlavy, v tmavě fialových šatech a s růžovou stuhou uvázanou pod bílým límečkem. Studie hlavy mladého děvčete ukazuje, jakým talentem byl Čermák už od mládí obdařen. Z posudku PhDr. Michaela Zachaře: V obraze se zračí portrétní tradice, jak ji v Praze vytvořil Antonín Machek a po něm v ní pokračovali Václav Mánes a jeho synovec Josef. I Čermák náležel k oněm velkým mistrům, jimž bylo dáno překročit rámec empírové či klasicistní akuratesy a vyjádřit v podobizně senzitivní psychologicky odstíněný výraz dané osobnosti. Posuzovaný s vroucností propracovaný portrét nám zatím neznámé dívky vyniká touž precizností detailů tváře či šatu, jakož i osobitým světelným aranžmá na neutrálním pozadí v jednom tónovém valéru. Jde o mistrovskou práci na pomezí romantismu a realismu, souměřitelnou s dobovými evropskými výkony.

40 aukce 43

vyvolávací cena 200 000 Kč € 7 402
Další položky

pol. č.41
aukce: 43
280 000 Kč / 10 363 €
vyvolávací cena:
pol. č.42
aukce: 43
500 000 Kč / 18 505 €
vyvolávací cena:
pol. č.43
aukce: 43
500 000 Kč / 18 505 €
vyvolávací cena:

pol. č.44
aukce: 43
60 000 Kč / 2 221 €
vyvolávací cena:
pol. č.45
aukce: 43
20 000 Kč / 740 €
vyvolávací cena:
pol. č.46
aukce: 43
25 000 Kč / 925 €
vyvolávací cena:


TOPlist