‹ ZPĚT NA VÝPIS

Toyen 1902–1980


Sur le Champs, 1967

exemplář K/T, vydáno Annie Le Brun 1967, 3 ks suchá jehla, 6 ks koláže, kompletní bibliofilie v originálním přebalu, velmi dobrý stav, drobné poškození obalu, 30 × 23 cm, sign. 3 × PD Toyen, LD K/T, 6 × D v tisku Toyen 67, sign. annie le brun
Toyen, Sur le Champs, 1967 vydáno Annie Le Brun, 3 suché jehly, 6 koláží, kompletní bibliofilie Vzácná bibliofilie Toyen s názvem Sur le Champs vznikla v roce 1967 v Paříži v surrealistické edici. Do Paříže se Toyen natrvalo přesunula v roce 1947 v poválečném období, krátce před komunistickým převratem, a zůstala zde do své smrti v roce 1980. Navázala zde především na své předválečné kontakty, které si vybudovala společně s Jindřichem Štýrským v okruhu pařížských surrealistů, zejména s André Bretonem a Benjaminem Perétem. Pokračovala zde ve své malířské tvorbě, ale stále více se věnovala kolážím, zejména specifickému prolínání koláže a obrazu. Ve druhé polovině šedesátých let již nelze rozlišovat mezi autorčinými důležitými obrazy, ilustracemi, kolážemi a knižními úpravami, které se v tomto období stávají rovnocennými, jsou součástí společného autorčina obrazového a vizuálního jazyka. Po smrti Bretona se Toyen blíže seznámila s básnířkou Annie Le Brun a spisovatelem a básníkem Radovanem Ivšicem a navázala s nimi dlouhodobou spolupráci. Zejména v letech 1967–68 docházelo mezi Toyen a Annie Le Brun k úzkému propojení tvorby, v níž reagovaly navzájem na spojení koláže nebo kresby s textem jako jednoho komplementárního vyjádření. Vzájemné diskuze a setkávání vedly k vzniku řady jedinečných bibliofilií, které vydával Radovan Ivšic v dokonalém provedení, od výběru papíru, formátu, obálky, typografie, jako formu výsostných uměleckých děl. Bibliofilie Sur le Champs (1967) byla první vzájemnou spoluprací Toyen a Annie Le Brun, na niž navázala řada dalších, někdy obtížně dohledatelných publikací. Důležitým pojítkem setkání Toyen a Annie Le Brun byl jejich zájem o dílo Markýze de Sade a jeho kritickou interpretaci. Toyen již ve třicátých letech vytvořila erotické ilustrace k de Sadově knize Justýna čili prokletí ctnosti (Edice 69, 1932), zatímco Annie Le Brun napsala kompletní předmluvu k de Sadovým dílům. Dílo Sur le Champs výslovně odkazuje na touhu, která se prolíná celým dílem. Autorka se v něm obrací jak ke konkrétnímu milenci, tak ke čtenáři, který je neustále vyzýván a promítán do literárního prostoru, kde vládne atmosféra revolty, polemiky a chaosu, v němž se rozpadají společenské normy a konvence. Touha zde převáží rozum nebo racionalitu a stává se místem, kde se mísí vášeň, láska, extáze, bolest a divokost. Odkazuje přímo na Sadův princip rozkoše a pojmu sadismu, kde instinkty přebírají hlavní slovo a zároveň otevírá téma absurdity lidské existence. Sur le Champs se dotýká všech momentů surrealistické představivosti, v němž se objevují témata jazyka, hry se slovy, touhy a erotiky, budoucnosti, revolty a absurdity existence. Toyen zde více než kdy dříve spojovala v kolážích motiv slasti a krutosti nebo bolesti, například ve spojeních, kde ostře kontrastuje ostrost s jemností, ale také v prolínání lidských a zvířecích nebo předmětných fragmentů. Těmi jsou například žiletka uprostřed pučícího květu, nebo netopýr zakusující se zezadu do dívčího lýtka. Tyto náměty Toyen použila, aby výtvarnými prostředky zdůraznila rozpory textu a ambivalenci v prožívání potlačované nebo nepřiznané touhy a bořila tím společenská tabu. dohromady


21 aukce 62

vyvolávací cena 120 000 Kč € 4 894

dosažená cena 120 000 Kč


Další položky

pol. č.22
aukce: 62
180 000 Kč / 7 341 €
vyvolávací cena:
180 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.23
aukce: 62
12 000 Kč / 530 €
vyvolávací cena:
17 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.24
aukce: 62
3 000 Kč / 122 €
vyvolávací cena:
3 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.25
aukce: 62
19 000 Kč / 775 €
vyvolávací cena:
30 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.26
aukce: 62
55 000 Kč / 2 243 €
vyvolávací cena:
55 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.28
aukce: 62
8 000 000 Kč / 326 264 €
vyvolávací cena:
13 600 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist