‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kratina Radoslav 1928–1999


Variabilní objekt –– Úhlové sklony, 90. léta 20. stol.

kovová plastika, dural, aluminium, podstava 15 × 15 cm, výška 48 cm
Vystaveno: Galerie Langův dům ve Frýdku Místku, 23. února – 5. dubna 1996.
Směřování umělecké tvorby Radka Kratiny má svůj vnitřní logický vývoj, který se odvíjel od informelní tvorby (s asamblážovými strukturami drobných předmětů, reliéfních dekoláží) nebo vysokých reliéfů (z litých struktur na začátku šedesátých let 20. století) ke konstruktivní a konkretistické výtvarné řeči s nově nalezeným geometrickým řádem. Dobově aktuální témata dvou českých dominantních uměleckých proudů (informelní a konstruktivní) rezonovala v Kratinově práci až do roku 1964, kdy vznikl první zápalkový mobil. Drobný objekt tvořený obdélným rámečkem vyplněným zápalkami se stal prvním variabilem, který ukázal Kratinovi nové netušené možnosti kinetického umění, jehož se stal průkopníkem v českém, ale i mezinárodním kontextu (vedle osobností jako byl Le Parc nebo P. Bury). Ve druhé polovině šedesátých let 20. století vzniklo množství velkoformátových dřevěných kinetických objektů – struktur, které Kratina natíral průmyslovými barvami (bílá, červená, modrá), aby podpořil jejich optické vlastnosti a proměnlivost. Z možností, které kinetismus nabízel, si Kratina vybral právě ten způsob, který aktivizuje diváka a staví ho do role aktivního účastníka a spolutvůrce díla. Teprve divákova účast oživuje umělecké dílo a umožňuje neustálou proměnu a variabilitu. V roce 1970 vyměnil Kratina dřevo za kov, který lépe splňoval jeho požadavky, zbavil díla posledních náznaků řemeslnosti spojené s ručním opracováním materiálu a nabízel technickou dokonalost provedení a širší možnosti kinetických vlastností

29 aukce 55

vyvolávací cena 270 000 Kč € 9

dosažená cena 310 000 Kč


Další položky

pol. č.30
aukce: 55
950 000 Kč / 42 €
vyvolávací cena:
950 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.31
aukce: 55
14 000 Kč
vyvolávací cena:
pol. č.32
aukce: 55
140 000 Kč / 4 €
vyvolávací cena:

pol. č.33
aukce: 55
170 000 Kč / 1 €
vyvolávací cena:
180 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.34
aukce: 55
40 000 Kč / 5 €
vyvolávací cena:
pol. č.35
aukce: 55
180 000 Kč
vyvolávací cena:


TOPlist