‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kvíčala Petr *1960


Ručně vázaný koberec, 1997

kelim, oboustranný, 200 × 300 cm, Moravská gobelínová manufaktura
Východiskem tvorby Petra Kvíčaly je chápání obrazu jako svébytného lyrického řádu – tento řád není určován striktním pravidlem, právě vztah mezi pravidlem a jeho porušením či obměněním subjektivní autorskou volbou je jedním z dominujících „obsahů“ výtvarníkovy práce. Jeho malířské a kreslířské počátky výrazně ovlivnilo poznání toho, jak se s problémy ryze výtvarného lyrismu vyrovnávali autoři o několik roků starší. Nejprve to byl osobní kontakt s brněnským Petrem Veselým, jehož práce mu byly příkladem lyrického zpracování obrazu zachovávajícího vazby k viděné realitě; poznání díla předčasně zemřelého Michala Ranného u jeho rodiny ve Štěpánovicích mu potvrdilo správnost i oprávněnost započaté cesty a později mu ukázalo také její omezení. Jiří Valoch V osmdesátých letech 20. století rozvinul Petr Kvíčala, generačně i názorově spřízněný s generací umělců skupiny Tvrdohlavých, osobitou polohu abstraktní geometrické malby, jejímž východiskem se stal ornament jako hlavní předmět obrazového sdělení. Elementární geometrické tvary a znaky, jako je vlnovka, kruh, čára a křížek, se od té doby staly hlavním výrazovým prostředkem autora, zachycující archaickou zkušenost inspirovanou lidovou tvorbou prostřednictvím univerzální geometrické výtvarné řeči, jejíž variabilitu dokázal Kvíčala plně využít. V obraze s názvem V červnu z roku 1988, pojatém svěžími letními tóny růžové a žluté, je, podobně jako v dalších malbách z tohoto období, geometrická struktura vytvořená nepřesnou ruční malbou, jejíž nepravidelnost a drobné odchylky dodávají dílu živost a organičnost, stojící v protikladu ke geometrickému členění plochy. Rytmiku prvků v obraze, jejich serialitu, strukturu a rozvíjení v ploše uplatnil Kvíčala od devadesátých let především ve vlnovce, která umožnila vytvoření jednotlivých segmentů, ale také bohaté sítě vzájemně se prolínajících a vrstvených linií, jež se v průběhu devadesátých let uplatnily také na velkoformátových zakázkách v architektuře nebo v textilních realizacích. Kvíčala opakovaně spolupracoval s Moravskou gobelínovou manufakturou ve Valašském Meziříčí, která vyrábí gobelíny a tapisérie podle výtvarných předloh řady současných umělců. Červenobílá barevná kombinace koberce s výraznou signální působivostí se v devadesátých letech stala téměř Kvíčalovým poznávacím znamením. Přenesení motivu vlnovky z obrazů na textil nebo zdi architektury představuje pro Kvíčalu hru s prostupností malby do oblasti užitého umění, ale také s překračováním limitů závěsného obrazu směrem do prostoru.


28 aukce 65

vyvolávací cena 150 000 Kč € 6 148

dosažená cena 150 000 Kč


Další položky

pol. č.29
aukce: 65
14 000 Kč / 574 €
vyvolávací cena:
38 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.30
aukce: 65
5 000 Kč / 205 €
vyvolávací cena:
5 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.31
aukce: 65
190 000 Kč / 7 787 €
vyvolávací cena:
270 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.32
aukce: 65
200 000 Kč / 8 167 €
vyvolávací cena:
390 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.33
aukce: 65
100 000 Kč / 4 098 €
vyvolávací cena:
290 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.34
aukce: 65
180 000 Kč / 7 377 €
vyvolávací cena:
320 000 Kč
dosažená cena:


TOPlist